Taxare mai dură pentru PFA-uri

0
369

Minis­trul Finanţe­lor vrea sa schim­be taxa­rea PFA, iri­tat că sunt dife­renţe mari între con­tri­bu­ţi­i­le plăti­te de sala­ri­a­ţi şi cei care lucrea­ză ca per­soa­ne fizi­ce auto­ri­za­te. Con­tri­bu­ţi­i­le lor sunt pla­fo­na­te la nive­lul sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie, lucru care îl nemulţu­meş­te pe Eugen Teo­do­ro­vici.

Un sala­ri­at plă­teş­te con­tri­bu­ţii soci­a­le în fun­cţie de veni­tu­ri­le înca­sa­te. Asta în timp ce PFA-uri­le — cu câş­ti­guri une­ori mult mai mari — au posi­bi­li­ta­tea să le achi­te pla­fo­na­te la cuan­tu­mul sala­ri­u­lui brut pe eco­no­mie de 1.900 de lei, de la înce­pu­tul aces­tui an. Aşa că, în prac­ti­că, dife­renţe pot fi foar­te mari.

Roxa­na Vân­tu, jur­na­list Digi24: Un sala­ri­at cu un venit brut de 5.000 lei/lună va avea o pova­ră fis­ca­lă aproa­pe dub­lă — impo­zit pe venit și con­tri­bu­ții soci­a­le — ca o per­soa­nă care obține ace­iași bani din acti­vi­tăți inde­pen­den­te. În timp ce anga­ja­tul va achi­ta taxe de puțin pes­te 2.000 de lei, un PFA plă­teș­te doar 1.185 de lei.

Un sem­nal de alar­mă este tras şi de con­sul­tanţii fis­cali. Sta­tul poa­te că a vrut să încu­ra­je­ze antre­pre­no­rii, dar apli­ca­rea noii taxări poa­te duce şi la dife­renţe de 43 la sută între veni­tul net obţi­nut de un anga­jat şi un PFA care a optat pen­tru pra­gul minim de con­tri­bu­ţii.

Spre exem­plu, pen­tru un venit brut de 10.000 de lei pe lună, un sala­ri­at achi­tă con­tri­bu­ţii soci­a­le şi impo­zit pe venit de pes­te 4.100 de lei. În timp ce taxe­le unui PFA abia depă­şesc 1.600 de lei.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro, 17.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele