Numai în România este posibil! Doi soţi, CONDAMNAŢI LA 4 ANI DE ŞCOALĂ!

0
467

CUGET LIBER: Doi soți din Iași, care erau jude­cați pen­tru eva­ziu­ne fis­ca­lă, au fost con­dam­nați la 4 ani de școa­lă. Jude­că­to­rul care s‑a ocu­pat de caz a decis ca cei doi ieșeni să facă pri­me­le 4 cla­se, rela­tea­ză Euro­pa FM.

”Scu­za” celor doi la acu­za­ți­i­le de eva­ziu­ne fis­ca­lă a fost că nu știu car­te și așa se expli­că lip­su­ri­le din ges­tiu­ne. Pe lân­gă 4 ani de școa­lă, eva­zi­o­niș­tii tre­bu­ie să redea sta­tu­lui pagu­ba pro­du­să.

Cei doi soți sunt acu­zați că au cau­zat sta­tu­lui un pre­ju­di­ciu de 500.000 de lei, prin eva­ziu­ne fis­ca­lă în for­mă con­ti­nu­a­tă la fir­ma pe care o admi­nis­trau. Pen­tru că au încer­cat să se scu­ze spu­nând că nu știu o boa­bă de car­te, magis­tra­ții Tri­bu­na­lu­lui Iaşi i‑au obli­gat să facă cel puţin patru cla­se pri­ma­re.

”În teme­iul dis­po­zi­ţi­i­lor art. 86, indi­ce 3, ali­ni­a­tul 3 Cod penal din 1969, le impu­ne incul­pa­ţi­lor Stă­ne­scu Maria şi Stă­ne­scu Dra­goş obli­ga­ţia de a urma un curs de învă­ţământ pri­mar de mini­mum patru cla­se. Supra­ve­ghe­rea înde­pli­ni­rii măsu­ri­lor şi obli­ga­ţi­ei sta­bi­li­te se rea­li­zea­ză de către Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne Iaşi“, ara­tă magis­tra­ţii din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Iaşi.

Pe lân­gă aceas­ta, instanţa i‑a con­dam­nat pe cei doi la câte trei ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re. Sen­tin­ța nu este însă defi­ni­ti­vă. (sur­sa: cugetliber.ro, 14.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply