Directia de Drumuri Constanța anunţă: Zonele mai afectate de viscol sunt Negru Vodă — Cerchezu; Dumbrăveni — Independența; Văleni — Sipotele — Deleni

0
4812

Direc­tia de Dru­muri Con­stan­ța anu­nţă că pe şose­le­le din județ nin­ge visco­lit. Se cir­cu­lă în con­di­ții de iar­nă. Până la aceas­tă oră nu sunt dru­muri blo­ca­te. Zone mai afec­ta­te de viscol sunt Negru Vodă — Cer­che­zu; Dum­bră­ve­ni — Inde­pen­den­ța; Văleni — Sipo­te­le — Deleni. Echi­pa­je­le au acțio­nat cu 78 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 79 de tone de mate­ri­al anti­de­ra­pant.

Tot­o­da­tă, din cau­za vân­tu­lui puter­nic, au fost închi­se por­tu­ri­le Midia, Con­stan­ța Nord și Con­stan­ța Sud-Agi­gea.

În muni­ci­pi­ul Con­stan­ta se cir­cu­lă fără pro­ble­me, dar în con­di­ţii de iar­nă.

Din cau­za con­di­ți­i­lor meteo nefa­vo­ra­bi­le şi pen­tru evi­ta­rea unor situ­a­ții nedo­ri­te pen­tru pasa­geri, CFR anu­nţă că pe rute­le Con­stan­ța – Man­ga­lia, Con­stan­ța – Med­gi­dia – Tul­cea Oraș și Ciul­ni­ta – Slo­bo­zia Veche se redu­ce numă­rul tre­nu­ri­lor. (protvconstanta.ro, 26.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele