Ananie Gagniuc: Clipa de zâmbet :)
ANUL 2018

0
768

An nou, te salut! Cum-necum, 2018 a‑nceput! S‑au ter­mi­nat poc­ni­tu­ri­le (nu şi poc­ni­to­ri­le), au explo­dat petar­de­le, s‑au stins arti­fi­ci­i­le, au sărit dopu­ri­le la sti­cle­le de şam­pa­nie, s‑au des­chis butoa­ie­le cu mură­turi, acri­turi şi alte reme­dii (pen­tru alt fel de arderi).

Lumea s‑a mai odih­nit-lini­ş­tit-osto­it-poto­lit. A tre­cut şi Sfân­tul Vasi­le cel Mare, flan­cat de Gri­go­re Teo­lo­gul şi Ioan Gură de Aur, ar mai fi Bobo­tea­za (mă pre­gă­tesc să m‑arunc după cru­ce, în mare) şi pe 7 ianu­a­rie…, Sfân­tul Ion (am pri­e­te­ni cu acest nume şi‑o să dau cu cru­cea pes­te ei). Pen­tru Noni Gag­niuc, săr­bă­to­ri­le se ter­mi­nă pe 9, că pe 8 ianu­a­rie e ziua lui de naș­te­re! (LA MULȚI ANI! din par­tea sa, per­so­nal…) :))

După care, nor­mal, via­ţa intră în… nor­mal. Încep tachi­nă­ri­le, con­tre­le, cer­tu­ri­le poli­ti­ce, lup­te­le pen­tru pute­re (ăla, că eu, ba eu!), vine iar­na grea, omă­tul mare, iar înză­pe­ziri, iar lip­să de mobi­li­za­re, blo­ca­je, bara­je, trăn­că­neli, afu­ri­seli, de nervi lumea va fi pli­nă (ştim noi cine e de vină!) şi… o luăm de la capăt. Pe toa­te cana­le­le TV, iar acci­den­te, morţi, cri­me, vio­luri, fur­turi, tâlhă­rii şi alte ordi­nă­rii, demas­cări, ares­tări, con­dam­nări, alte şi alte păca­te, pla­gi­a­te, bani puţini la sănă­ta­te, mai ale­ne cu mult trâm­bi­ţa­te­le fon­duri euro­pe­ne, edu­ca­ţie — cucu, autos­trăzi – ciu­ciu. Și, evi­dent, în toa­te mij­loa­ce­le de pre­să (dar în toa­te!)… nesfâr­și­ta PUBLICITATE! Pes­te tot, din nou, un întreg bala­muc! An nou, te salut!…

Ana­nie Gag­niuc.


Man­ga­lia News, 02.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply