ALERTĂ. Surse: Statul român, interesat să cumpere pachetul de acţiuni de la Şantierul Daewoo Mangalia

0
1453

Este agi­ta­ţie maxi­mă în Şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries. Con­form unor sur­se, sta­tul român ar fi trans­mis, vineri după-ami­a­za, un docu­ment pri­vind intenţia de a‑şi exer­ci­ta drep­tul de pre­emţiu­ne în cazul pache­tu­lui de acţiuni deţi­nu­te de core­eni. Cu alte cuvin­te, sta­tul român ar dori să le cum­pe­re, şi ast­fel să devi­nă acţio­nar majo­ri­tar, cu 100%.

Momen­tan, dis­cu­ţi­i­le nu se pot deru­la cu repe­zi­ciu­ne şi nu exis­tă o deci­zie fina­lă, întru­cât tre­bu­ie sta­bi­li­te toa­te deta­li­i­le — câte acţiuni şi cum se rezol­vă pro­ble­ma dato­ri­i­lor core­e­ni­lor.

Vezi şi: https://www.replicaonline.ro/fierbe-santierul-daewoo-mangalia-ce-se-intampla-cu-angajatii-plecam-acasa-din-februarie-cu-totii-341082/

A.C., 06.01.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply