Ovidiu Mihalache — 10 ani în preajma Majestății Sale Regele Mihai [galerie FOTO]

0
527

In memo­ri­am, M.S. Rege­le Mihai I al Româ­ni­ei!

Lumea de mâi­ne nu poa­te exis­ta fără mora­lă, fără cre­din­ță și fără memo­rie”.  Mihai I, Rege­le Româ­ni­ei.

Echi­pa Rege­lui Mihai I, cu vreo 10 ani în urmă — Pala­tul Eli­sa­be­ta, Bucu­rești:

”Cum nu l‑ați văzut pe M.S. Rege­le Mihai! In 2005, pe urme­le sol­da­ți­lor români căzuți în lup­te­le pen­tru eli­be­ra­rea Ceho­slo­va­ci­ei”. (Arhi­va per­so­na­lă):

De Ziua Rege­lui, în 2006…


…14–16 decem­brie 2016, doliu național în memo­ria M.S. Rge­lui Mihai I:

foto Ager­pres.

Odih­neas­că-se în pace, Majes­ta­tea Sa Rege­le Mihai I.

Con­do­lean­țe, popo­ru­lui român și Fami­li­ei Rega­le a Româ­ni­ei.

Coman­dor ® Ovi­diu Miha­la­che, 14.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply