Marius Horia Țuțuianu: Cu sprijinul CJC, grădinița și locul de joacă din localitatea 2 Mai au fost reamenajate într-un timp record

0
887

”Incep sa se vada rezul­ta­te­le alo­ca­ri­lor buge­ta­re facu­te de Con­si­li­ul Jude­tean Con­stan­ta pen­tru sus­ti­ne­rea pro­iec­te­lor de dezvol­ta­re loca­la. Cu spri­ji­nul nos­tru, gra­di­ni­ta si locul de joa­ca din loca­li­ta­tea 2 Mai au fost rea­me­na­ja­te intr-un timp record. Pe lan­ga rea­li­za­rea unui spa­tiu de joa­ca modern, a fost refa­cu­ta izo­la­tia ter­mi­ca a cla­di­rii si au fost monta­te sis­te­me de supra­ve­ghe­re si usi de ter­mo­pan. Inves­ti­tia s‑a ridi­cat la apro­xi­ma­tiv 600.000 de lei. De noul loc de joa­ca se vor bucu­ra atat pre­s­co­la­rii din loca­li­ta­te, cat si copi­ii sosi­ti pe lito­ral in tim­pul sezo­nu­lui esti­val”. Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, pre­șe­din­te­le CJ Constanța.

Mai mult aici: facebook.com/permalink


Man­ga­lia News, 09.12.2017.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply