ARCA TV: Crăciun Fericit, dragi români, Dumnezeu să binecuvânteze România, pe toți Românii, un An Nou bun, vă dorim multă sănătate și fericire. Uniți, reușim!

0
784

Arca TVMul­țu­mesc tutu­ror OAMENILOR…, tutu­ror ROMÂNILOR care, împre­u­nă cu mine, lucrea­ză necon­di­țio­nat la acest pro­iect! Vă admir, vă res­pect și îmi dați pute­re să con­ti­nui, zil­nic. Mul­țu­mesc tutu­ror sus­ți­nă­to­ri­lor, pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se și pen­tru că urmă­riți pro­duc­ți­i­le Arca TV

Vom ajun­ge, împre­u­nă, la momen­tul în care vom emi­te 24/7, cu sus­ți­ne­re și dorin­ța de a ară­ta tutu­ror, după 100 de ani, că sun­tem un popor unit și frumos!
Cră­ciun Feri­cit, dragi Români, Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia, pe toți Româ­nii, un An Nou bun, vă doresc mul­tă sănă­ta­te și feri­ci­re. Uniți, reușim!
Lucian Bla­ga,
CEO Arca TV.Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV. 24.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply