Staţiunea 2 Mai, locul de refugiu pentru Stela Popescu. Vila pe care a cumpărat‑o la malul mării, aproape de proprietatea lui Alexandru Arşinel

0
2204

Lumea boe­mă a fost atra­să din­tot­dea­u­na de satul 2 Mai. Marii arti­şti ai Româ­ni­ei şi-au con­stru­it aici câte o casă de vacanţă, unde veneau vară de vară să se odih­neas­că după fil­mări.

Ste­la Popes­cu s‑a îndră­gos­tit de lito­ra­lul Mării Negre în urmă cu mulţi ani. Depar­te de lumea dez­lă­nţu­i­tă, artis­ta şi‑a cum­pă­rat o casă de vacanţă la care venea dese­ori. Vila, vop­si­tă în albas­trul mării, se dis­tin­ge de depar­te prin ele­ganţă.

Ală­tu­ri de pro­pri­e­ta­tea sa, în micul sat de pes­cari mai are o casă de vacanţă şi Ale­xan­dru Arşi­nel şi Vla­di­mir Găi­tan. Tot aici obi­ş­nu­ia să se retra­gă şi Ser­giu Nico­la­es­cu.

Actri­ţa Ste­la Popes­cu a murit, astăzi, la vâr­sta de 81 de ani. Actri­ţa a fost găsi­tă la ora 15.50, de un echi­paj SMURD, fară sufla­re, în pro­pria casă.

Într-un inter­viu acor­dat pen­tru Ade­vă­rul în 2012, între­ba­tă dacă îi este tea­mă de moar­te, Ste­la Popes­cu spu­nea: „Mama mea nu se văi­ta nici­o­da­tă, nici îna­in­te să se ducă. Atât spu­nea: „Tare rău îmi pare!”. Mie îmi vine să spun ace­la­şi lucru, că am atâ­tea de făcut. Mâi­ne, dacă nu mai joc, mai am o mie de lucruri de făcut!“ În ace­la­şi inter­viu spu­nea că atunci când stă sin­gu­ră în casa mare şi coche­tă, îi pla­ce să pri­veas­că în jur, la zeci­le de poze, cado­uri şi amin­tiri de la admi­ra­tori.

Cites­te mai mult: adev.ro/ozvjr8 Un arti­col sem­nat de Mari­a­na Ian­cu.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele