Flash-mob Școala Gimnazială Gala Galaction, dedicat Zilei Naționale a României [VIDEO]

0
892

Poves­tea unui Fla­sh-mob… Școa­la “Gala Galac­tion”, de Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei. În cea de‑a tre­ia zi a Cam­pa­niei “Mesa­jul meu pen­tru Româ­nia”, deru­lat de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, s‑au impli­cat în rea­li­za­rea unui Fla­sh-mob, dedi­cat Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei. Ele­vii și cadre­le didac­ti­ce s‑au reu­nit pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, flu­tu­rând ste­gu­le­țe și cân­tând Imnul națio­nal, adu­când, ast­fel, în prim-plan, sen­ti­men­tul de mân­drie națio­na­lă.

La mulți ani, Româ­nia!

Prof. de isto­rie, dr. San­du Roxa­na.


Man­ga­lia News, Joi, 30.11.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele