Dan Georgescu, noul administrator public al Mangaliei!

0
2569

Edi­tia de Sud: Direc­to­rul Gol­d­term SA Man­ga­lia, Dan Geor­ges­cu este, înce­pând de luni, 27 noiem­brie, noul City Mana­ger al muni­ci­pi­u­lui. Aces­ta a tre­cut cu brio, chiar în cur­sul zilei de astăzi, exa­me­nul pen­tru pro­mo­va­rea fun­cţi­ei de admi­nis­tra­tor public, post aflat în apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui şi ocu­pat, până de curând, de Romu­lus Dumi­tra­na.

În peri­oa­da 2008–2010, Dan Geor­ges­cu a ocu­pat fun­cţia de con­si­li­er la cabi­ne­tul pri­ma­ru­lui, iar din 2012 şi până în pre­zent aces­ta a fost direc­to­rul gene­ral al Gol­d­term SA.

Sur­sa: editiadesud.ro, 24.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply