Temperatura neobişnuit de ridicată a scos oamenii la plajă în costumul de baie pe malul Mării Negre, deşi e finalul lunii octombrie. Ce spun medicii

0
394

Pla­jă în octom­brie, pe pla­ja din Vama Veche. Foto: Sîn­zia­na Ione­scu.

Româ­nia s‑a obi­ş­nu­it cu tem­pe­ra­turi de vară în mij­lo­cul toam­nei, iar oameni îmbră­ca­ţi cu tri­cou nu mai sunt o ima­gi­ne care sur­prin­de. Dar la malul mării vre­mea îndeam­nă la nebu­nii — şi aşa se întâm­plă tot tim­pul anu­lui. Dacă este bine sau nu să stăm la pla­jă în octom­brie, ne spun medi­cii.

În zile­le cu tem­pe­ra­turi care ajung une­ori spre 27 gra­de Cel­si­us, pla­ja este locul ide­al pen­tru a te bucu­ra de soa­re­le căl­duţ care te învă­lu­ie ca o pătu­ră moa­le, nu te arde agre­siv ca în luni­le iulie şi august.

Când afa­ră sunt pes­te 20 gra­de Cel­si­us, pe pla­jă hai­ne­le de toam­nă dis­par şi rămân ţinu­te­le leje­re. Tri­co­uri, pan­ta­loni ber­mu­de, teni­şi — ves­ti­men­ta­ţie uzu­a­lă în tim­pul verii. Cei mai îndrăz­neţi renu­nţă şi la hai­ne, şi la încă­lţări, pen­tru a mai prin­de o sesiu­ne de rume­nit la soa­re.

Cei mai cura­joşi se dez­bra­că în cos­tu­me de baie şi se întind la soa­re, pe nisip. Cei mai rezis­tenţi încear­că marea cu dege­tul, la pro­priu, şi fac o baie în apa rece de 10 gra­de Cel­si­us.

Iri­na este o con­stă­nţean­că pen­tru care pla­ja este o moda­li­ta­te de căli­re a orga­nis­mu­lui. „Mă plimb în ritm alert şi alerg mereu pe malul mării, chiar şi pe frig. Am gri­jă să fiu îmbră­ca­tă nu gros, ci potri­vit. Nu stau tolă­ni­tă pe nisip, am şi eu sen­si­bi­li­tă­ţi­le mele, nici nu intru în apă în sezo­nul rece. Dar pro­fit de aero­soli, de soa­re, de cea mai bună sală de fit­ne­ss posi­bi­lă: pla­ja“, ara­tă Iri­na, care a tre­cut de la o sta­re de sănă­ta­te pre­ca­ră la o for­mă fizi­că şi psi­hi­că foar­te bună, prac­ti­când miş­ca­rea în aer liber, cu ali­men­ta­ţie fără exce­se, legu­me şi hidra­ta­re sufi­cien­tă.

Cites­te mai mult: adev.ro/oy45p1 Autor: Sîn­zia­na Ione­scu.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele