Salarii la Primăria Cluj: şofer — 3.600 de lei, inspector — 4.600, poliţist — 6.000. „Mediul privat e în urmă şi se gândeşte să aducă indieni, pachistanezi, nepalezi“

0
393

Pri­ma­rul Emil Boc a ajuns să aibă sala­riu de mana­ger din medi­ul pri­vat — 3.500 de euro. FOTO: PCN.

Noua legi­sla­ţie a sala­ri­ză­rii în sec­to­rul public a adus la Pri­mă­ria Cluj-Napo­ca sala­rii de bază de 3.700 de lei pen­tru un bucă­tar sau o len­je­rea­să, 6.000 de lei pen­tru un poli­ţist local, 2.500 de lei pen­tru un neca­li­fi­cat. Eco­no­mis­tul Iosif Pop susţi­ne că sunt sala­rii mai mari decât la pri­vat, dar efi­cienţa mun­cii este mult mai mică.

Pri­mă­ria Cluj-Napo­ca a publi­cat, zile­le tre­cu­te, sala­ri­i­le majo­ra­te con­form legii pe care le înca­sea­ză anga­ja­ţii înce­pând din 30 sep­tem­brie 2017. În top se află pri­ma­rul Emil Boc, cu 16.313 lei (3.500 de euro), urmat de cei doi vice­pri­mari cu 14.500 de lei (3.200 de euro) – sala­rii bru­te. Sunt sin­gu­re­le lefuri în care s‑a menţio­nat cât se câş­ti­gă efec­tiv, la res­tul anga­ja­ţi­lor fiind menţio­na­te doar sala­ri­i­le de bază, la care se mai ada­u­gă spo­ru­ri­le, indem­ni­za­ţi­i­le, com­pen­sa­ţi­i­le şi alte ele­men­te ale sis­te­mu­lui de sala­ri­za­re, cores­pun­ză­toa­re fie­că­rei cate­go­rii de per­so­nal din sec­to­rul buge­tar. Toa­te sala­ri­i­le urmă­toa­re sunt sala­rii de bază. Ast­fel, un direc­tor exe­cu­tiv are sala­ri­ul de bază 10.005, un şef Ser­vi­ciu — 8.700 de lei, iar un şef birou 8.033 lei. Un inspec­tor poa­te obţi­ne între 2.400 şi 4.600 de lei sala­riu de bază.

Cites­te mai mult: adev.ro/oxnrjv


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele