Ospățul de toamnă” cu berbecuț la ceaun, must și înghețată de casă, la Ograda Veseliei!

0
573

Fer­ma Ani­ma­le­lor, Ogra­da Vese­li­ei: Pen­tru cei care ne-au între­bat, dar nu numai pen­tru ei …
Cum vre­mea se anun­ță înso­ri­tă in acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, am înce­put pre­gă­ti­ri­le pen­tru mult aștep­ta­tul eve­ni­ment culi­nar de la Ogra­da Vese­li­ei!  🎃

Pen­tru al tre­i­lea an la rând, vă aștep­tăm la “Ospă­țul de toam­nă”, cu ber­be­cuț la cea­un și must, dumi­ni­că, 15 octom­brie!  🍲 🍇

Pasio­na­ții de înghe­ța­tă vor putea încer­ca noi­le gus­turi de înghe­ța­tă 100% arti­za­na­lă, făcu­tă de noi, după un curs în Spa­nia cu un mas­ter gela­ti­er …ita­li­an  🍨 .
Aro­me­le pro­pu­se pen­tru dumi­ni­ca aceas­ta: * fis­tic-numai din fis­tic de cali­ta­te supe­ri­oa­ră * pere cu mas­car­po­ne * lavan­dă bio din Pro­ven­ce *.
Cu lap­te de vacă proas­păt, ouă de țară, friș­că numai din smân­tâ­nă natu­ra­lă.

* Pen­tru copi­ii care nu mănân­că ber­be­cuț, pre­gă­tim: pui, piu­re, mămă­li­gă, sala­tă!

* Fer­ma este des­chi­să de la ora 09.00, dar vom servi mân­ca­re ince­pând cu ora 12.00. Nu este nevo­ie de rezer­va­re.

Vă aștep­tăm cu voie bună și mul­tă joa­că în aer curat! www.ogradaveseliei.ro

Fer­ma Ani­ma­le­lor — Ogra­da Vese­li­ei este situ­a­tă în satul Arsa, spre Albești, la 12 km de Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 12.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele