🏛 CALLATIS CHALLENGE CUP 🏛
Turneul de fotbal pentru copii si juniori se apropie!

0
1608

🏛 CALLATIS CHALLENGE CUP 🏛, — 🏖 Ulti­mul con­ce­diu pen­tru părinți, ulti­mul tur­neu la mare, îna­in­te de înce­pe­rea nou­lui an școlar!

Peri­oa­de:
31 August — 3 Sep­tem­brie (2004–2005-2006)

7 Sep­tem­brie — 10 Sep­tem­brie (2007–2008)

🏟Supra­fa­ță de joc: Gazon Natu­ral — Sta­dio­nul Cen­tral din Mangalia.

Sis­tem de joc:
⚽️2004 (10+1)
⚽️2005 (8+1)
⚽️2006 (8+1)
⚽️2007 (6+1)
⚽️2008 (6+1)

DATA LIMITĂ AVANS:  ❗️20 August  ❗️
Locu­ri­le sunt limi­ta­te ❗️

🏆Toa­te echi­pe­le par­ti­ci­pan­te vor fi pre­mi­a­te iar câști­gă­toa­re­le celor 5 cate­gori de vâr­stă vor avea par­te de o redu­ce­re pen­tru edi­ția din anul 2018 ❗️ 🏆

🎖Vom pre­mia cei mai buni jucă­tori, cei mai buni por­tari, gol­ghe­te­rii și cele mai fru­moa­se gale­rii ❗️ 🎖
🎁Fie­ca­re echi­pa va pri­mi un pre­miu spe­cial și reprezentativ. 🎁

DATĂ LIMITĂ AVANS:  ❗️20 August  ❗️

HAI LA MARE! 🏛 🏖 🌊

Deta­lii:
Andrei Pătraș­cu — 0746532573
Popa Miha­e­la — 0748881570.


31 August — 10 Septembrie

🏛CALLATIS CHALLENGE CUP -
Tur­neu inter­na­tio­nal de fotbal pen­tru copii si juni­ori, la mare! 🌊

Ulti­mul tur­neu dedi­cat copi­i­lor, îna­in­te de a înce­pe școala!

🏛 ‑Poves­teș­te cole­gi­lor tăi des­pre ulti­ma aven­tu­ra de la mare!

🏛 ‑Ulti­mul con­ce­diu ală­tu­ri de fami­lie si pri­e­te­ni pe lito­ra­lul româ­nesc susținându‑i pe micii fotbaliști!

Locu­ri­le sunt limitate
Înscri­e­ri­le se fac până pe data de 20 August
🏛 🏖 🌊 ⚽️


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply