SE ÎNTRERUPE DIN NOU CURENTUL ELECTRIC ÎN MANGALIA! Află când, pe ce stradă și la care blocuri

0
880

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, Iulie 17, 2017 — Iulie 23, 2017.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Miercuri, 19 Iulie 2017: Mangalia, Str. Rozelor: Bl. R11, R12, R13, R9A, Sc.A+B, R9B, Sc.A+B, R10 (h.12:00–14:00).


Man­ga­lia News, 15.07.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply