Mii de români, iertați de stat: Se șterg datoriile, dar în anumite condiții

0
466

La nivel par­la­men­tar se ana­li­zea­ză posi­bi­li­ta­tea intro­du­ce­rii unei amnis­tii fis­ca­le pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce şi juri­di­ce care au dato­rii depă­şi­te la pla­tă, au con­fir­mat, pen­tru MEDIAFAX, Eugen Teo­do­ro­vici, preşe­din­te­le comi­si­ei de Buget-Finanţe din Senat şi pur­tă­to­rul de cuvânt al PSD, Adri­an Dobre.

La nivel par­la­men­tar se ana­li­zea­ză posi­bi­li­ta­tea intro­du­ce­rii unei amnis­tii fis­ca­le pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce şi juri­di­ce care au dato­rii depă­şi­te la pla­tă. Tre­bui să gân­dim un pro­iect care îi vizea­ză nu numai pe cei care au dato­rii la stat, pe răii pla­t­nici, ci şi pe cei care s‑au con­for­mat. Dacă aceş­tia din urmă, la final de an nu şi-au achi­tat tot, să facem niş­te redu­ceri. Tre­bu­ie gân­dit pe mode­lul Ordo­nanţei 44 din 2015, la care să se ada­u­ge şi o pre­ve­de­re pen­tru cei care se con­for­mea­ză în mod volun­tar. Vor­bim de cei care din moti­ve neim­pu­ta­bi­le lor nu au putut să-şi achi­te dato­ri­i­le la Stat. Dacă Sta­tul le‑a cre­at pro­ble­me şi au intrat în aceas­tă situ­a­ţie atunci tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de anu­mi­te faci­li­ta­te. Mă refer la întâr­zi­e­rea ram­bu­r­să­rii TVA-ului, de exem­plu. Nu vor­bim des­pre răi pla­t­nici. Fiind­că unul a plătit la timp, iar altul nu a plătit şi rulea­ză banii. Tre­bu­ie să fie un tra­ta­ment egal în pia­ţă”, a decla­rat, pen­tru MEDIAFAX, Eugen Teo­do­ro­vici, preşe­din­te­le comi­si­ei de Buget-Finanţe din Senat.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 01.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply