VIDEO PROMO! Comuna Topalu are festival rock! CAPIDAVA ROCK FEST: Au fost puse în vânzare abonamentele!

0
520

Pe 21 și 22 iulie 2017, în apro­pi­e­rea cetă­ții Capi­da­va, situ­a­tă lân­gă comu­na Topa­lu din jude­țul Con­stan­ța, iubi­to­rii muzi­cii rock sunt aștep­tați la Fes­ti­va­lul „Capi­da­va Rock Fest”.

Pro­iec­tul „Capi­da­va Rock Fest” are ca scop prin­ci­pal des­co­pe­ri­rea tine­re­lor talen­te pe sce­na rock româ­neas­că, în ace­lași timp cu pro­mo­va­rea zonei Cetă­ții Capidava.

Eve­ni­men­tul reu­neș­te tru­pe renu­mi­te din Româ­nia și Bul­ga­ria, dar și for­ma­ții dor­ni­ce de consacrare.

În cele doua zile, între ore­le 15.00 si 18.00 va avea loc și o sesiu­ne de Open Sta­ge, ast­fel tru­pe­le tine­re și foar­te tine­re vor avea oca­zia să cân­te și să se pro­mo­veze în cadrul unui festival.

În pri­ma zi, VINERI, 21 iulie, de la ora 18.00, pe sce­nă se vor afla trupele:

Yuvigi – Bulgaria
Ves­pe­ra – România
Buco­vi­na – România
Veli­an – Bulgaria.

A doua zi, SÂMBĂTĂ, 22 iulie, de la ora 18.00, pe sce­nă se vor afla:

For The Wic­ked – România
Dri­ve Your Life – Bulgaria
Gothic – România
Odd Crew – Bulgaria.

Bile­te­le se găsesc exclu­siv pe www.AmBilet.ro

Pri­mii 200 de cum­pă­ră­tori bene­fi­ci­a­ză de un preț spe­cial al bile­tu­lui pen­tru cele două zile – 25 de lei.

Fes­ti­va­lul este orga­ni­zat de Pri­mă­ria Comu­nei Topa­lu, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Con­stan­ța Rock 89 și publi­ca­ția Dezvăluiri.

Radio Vacan­ța și Radio Con­stan­ța sunt par­te­neri media ai evenimentului.

Sur­sa: radiovacanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply