La Muzeul de Arheologie ”Callatis” din Mangalia are loc festivitatea de primire a unui grup de studenți ruși

0
272

INVITAȚIE

Avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la fes­ti­vi­ta­tea de pri­mi­re a gru­pu­lui de stu­diu venit din par­tea Uni­ver­si­tă­ții Regio­na­le de Stat din Mosco­va, pen­tru a rea­li­za un sta­giu de pre­gă­ti­re prac­ti­că în zona Man­ga­lia în peri­oa­da 7 – 16 mai 2017.

Eve­ni­men­tul are loc dumi­ni­că, 7 mai 2017, ora 16.00, în sala de expo­zi­ție a Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” Man­ga­lia.

Cu deo­se­bit res­pect,

Pre­șe­din­te CRLR Man­ga­lia,

Prof. Magda­le­na Iacob.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele