Chef Scărlătescu a pregătit 12 tone de scoici pentru Festivalul Scoicilor 2017!

0
809

Cătă­lin Scăr­lă­tes­cu con­ti­nuă tra­di­ția Fes­ti­va­lu­lui Sco­ici­lor și anul aces­ta. Pen­tru a doua oară la Con­stan­ța, eve­ni­men­tul va avea loc între 18 și 21 mai, în Pia­ța Ovi­diu.

Iar pen­tru edi­ția 2017 cunos­cu­tul jurat din show-ul de la Ante­na 1, „Chefi la cuți­te”, are și sur­pri­ze pen­tru cei care vor ajun­ge la fes­ti­val.

Anul aces­ta am schim­bat puțin regu­li­le, ast­fel că timp de patru zile, în Pia­ța Ovi­diu, se vor găti sco­ici numai după rețe­ta mea. Toți bucă­ta­rii pe care îi veți vedea aco­lo, iar prin­tre ei se numă­ră și con­cu­renți din emi­siu­nea noas­tră, câști­gă­to­rul Gian­ny Bănu­ță, Iuli­an Mitea, Bobi­ță, Cătă­lin Banu, așa­dar toți vor găti sco­ici numai după rețe­ta mea. Prac­tic, toți cei care vor sosi la Fes­ti­va­lul Sco­ici­lor din Con­stan­ța se vor răsfă­ța cu sco­ici à la Scăr­lă­tes­cu”, spu­ne sim­pa­ti­cul chef.

Nu va lip­si nici Tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui Sco­ici­lor, care și anul aces­ta are o poves­te nouă: „Pen­tru că acest eve­ni­ment a luat o amploa­re foar­te mare și pen­tru că am văzut mulți oameni dor­nici să găteas­că, anul aces­ta am decis ca la com­pe­ti­ția pen­tru tro­feu să se poa­tă înscrie ori­ci­ne, indi­fe­rent dacă este bucă­tar pro­fe­si­o­nist sau nu. Așa­dar, la aceas­tă edi­ție îi aștept pe toti cei care vor să ara­te cât de bine gătesc sco­ici să se înscrie în con­curs, iar în ulti­ma zi de fes­ti­val, dumi­ni­că, vor fi juri­zați de spe­cia­liști în dome­niu. Tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui Sco­ici­lor poa­te ajun­ge la ori­ce român cura­jos, pasio­nat de gătit, care se înscrie în com­pe­ti­ție”, mai spu­ne jura­tul.
Nu mai puțin de 12 tone de sco­ici proas­pe­te vor fi pre­gă­ti­te să‑i îmbie pe vizi­ta­tori, în rețe­te care mai de care mai gus­to­a­se. Iar anul aces­ta chef Scăr­lă­tes­cu are și un oas­pe­te de sea­mă la Fes­ti­val, pe pre­șe­din­te­le piz­za­ri­lor din Napoli, unul din­tre cei mai renu­miți spe­cia­liști din dome­niu.

Invi­ta­tul meu de anul aces­ta de la Fes­ti­val este Fabio Cris­ti­a­no, cel mai cunos­cut piz­zar din Napoli, care vine dintr‑o fami­lie cu tra­di­ție în dome­niu. La Con­stan­ța ne va găti piz­za cu sco­ici, cu o maia veche de pes­te 50 de ani, așa că anul aces­ta e musai să ajun­geți la malul mării”, spu­ne Cătă­lin.

sur­sa: a1.ro/chefi-la-cutite/stiri, Luni, 15 mai 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply