Mâine începe simularea probelor scrise ale examenelor naţionale

0
222

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 13 – 17 mar­tie simu­la­rea Eva­luă­rii Naţio­na­le pen­tru ele­vii cla­sei a VIII‑a şi a pro­be­lor scri­se din cadrul exa­me­nu­lui naţio­nal de Baca­la­u­re­at. Sunt aştep­ta­ţi să par­ti­ci­pe cei pes­te 450.000 de elevi din cla­se­le a VIII‑a, a XI‑a şi a XII‑a.

Calen­da­rul simu­lă­rii, potri­vit MEN:

13 mar­tie: pro­ba scri­să de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă (cla­sa a VIII‑a) şi pro­ba E)a – Baca­la­u­re­at (cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a)14 mar­tie: pro­ba scri­să de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra mater­nă (cla­sa a VIII‑a) şi pro­ba E)b) – Baca­la­u­re­at (cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a)16 mar­tie: pro­bă scri­să mate­ma­ti­că (cla­sa a VIII‑a) şi pro­ba E)c) – pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui – Baca­la­u­re­at (cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a)17 mar­tie: pro­ba E)d) – pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui şi spe­cia­li­ză­rii – Baca­la­u­re­at (exclu­siv pen­tru ele­vii cla­sei a XII–a)Rezultatele vor fi comu­ni­ca­te în data de 31 mar­tie.

Mai mult, in cugetliber.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele