VIDEO Taxa de promovare la Vama Veche și 2 Mai

0
412

Agen­ții eco­no­mici din Vama Veche și 2 Mai vor tre­bui să scoa­tă mai mulți bani din buzu­na­re de la vară.

”Nu vă îngri­jo­rați, este vor­ba de taxa de pro­mo­va­re a sta­țiu­nii, iar tari­ful este nesem­ni­fi­ca­tiv! Intro­du­ce­rea Taxei de Pro­mo­va­re la Vama Veche și 2 Mai ne va per­mi­te o cam­pa­nie de pro­mo­va­re cu rezul­ta­re care să atingă per­for­manţe­le pe care le-am obti­nut cu Mama­ia”, a decla­rat Cori­na Mar­tin, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Lito­ral Del­ta Dună­rii.

Mode­lul de pro­mo­va­re din nor­dul lito­ra­lu­lui româ­nesc este un exem­plu pus în prac­ti­că și de auto­ri­tă­ți­le din sud. Mai exact, printr‑o hotă­râre a con­si­li­u­lui local, toți agen­ții eco­no­mici din Vama Veche și 2 Mai vor plăti o taxă de pro­mo­va­re care va ajun­ge la Aso­ci­a­ția Lito­ral Del­ta Dună­rii.

În octom­brie anul tre­cut s‑a anu­nţat public că Vama Veche devi­ne cel mai nou brand turis­tic pre­lu­at în mana­ge­ment de des­ti­na­ţie de Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply