COD ROŞU de viscol în 6 judeţe din sud-estul țării!

0
157

codrosuninsorisiviscole

Sur­sa : Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie
COD : ROSU
Data emi­te­rii : 06-01-2017 ora 8 Nr. mesa­ju­lui : 1
Vala­bil de la : 06-01-2017 ora 8:20 până la : 06-01-2017 ora 13:00

In zona : sud-estul jud. Buzău, jumă­ta­tea sudi­că a jud. Brăi­la, jumă­ta­tea sud-ves­ti­că a jud. Tul­cea, ves­tul jud. Con­stan­ța, cea mai mare par­te a jud. Ialo­mi­ța și Călă­rași;

- Jude­țul Buzău: Pogoa­ne­le, Bră­dea­nu, C.a. Rosetti, Cili­bia, Flori­ca, Glo­dea­nu Sărat, Glo­dea­nu-Siliș­tea, Lar­gu, Luciu, Padi­na, Rușe­țu, Scu­tel­nici, Sme­eni;

- Jude­țul Brăi­la: Fău­rei, Ian­ca, Însu­ră­ței, Bără­ga­nul, Ber­teș­tii de Jos, Bor­dei Ver­de, Cio­ci­le, Cire­șu, Dudești, Fre­că­ței, Gro­peni, Măra­șu, Mir­cea Vodă, Roși­ori, Stăn­cu­ța, Sur­di­la-Găi­sean­ca, Sur­di­la-Greci, Tra­ian, Tufești, Ulmu, Uni­rea, Vic­to­ria, Vizi­ru, Zăvoa­ia;

- Jude­țul Ialo­mi­ţa: cea mai mare par­te a jude­țu­lui;

- Jude­țul Con­stan­ța: Cer­na­vo­dă, Hâr­șo­va, Adam­cli­si, Ali­man, Cio­ba­nu, Coge­a­lac, Cru­cea, Gâr­li­ciu, Ghin­dă­rești, Horia, Ion Cor­vin, Lip­ni­ța, Mir­cea Vodă, Olti­na, Pan­te­li­mon, Peș­te­ra, Raso­va, Salig­ny, Sara­iu, Sei­meni, Siliș­tea, Târ­gu­șor, Topa­lu, Tor­to­man, Vul­tu­ru;

- Jude­țul Călă­rași: Călă­rași, Budești, Fun­du­lea, Leh­liu Gară, Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Bel­ciu­ga­te­le, Borcea, Cuza Voda, Dichi­seni, Dor Mărunt, Doro­ban­țu, Dra­ga­li­na, Dra­goș Vodă, Fră­si­net, Gră­diș­tea, Gur­bă­nești, Inde­pen­den­ța, Jegă­lia, Leh­liu, Lui­ca, Lup­șa­nu, Mânăs­ti­rea, Mode­lu, Nana, Nico­lae Băl­ces­cu, Peri­șo­ru, Roseți, Săru­lești, Soha­tu, Ște­fan cel Mare, Ște­fan Vodă, Tămă­dău Mare, Ulmu, Uni­rea, Vâl­ce­le­le, Valea Argo­vei, Vasi­lați, Vlad Țepeș;

- Jude­țul Tul­cea: Baba­dag, Baia, Bei­da­ud, Casi­m­cea, Cer­na, Ciu­cu­ro­va, Dăeni, Doro­ban­țu, Ham­cear­ca, Horia, Izvoa­re­le, Mihai Bra­vu, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Nal­bant, Ostrov, Pece­nea­ga, Sari­chi­oi, Sla­va Cer­che­ză, Ste­ja­ru, Topo­log, Tur­coa­ia;
Se vor sem­na­la : inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui cu rafa­le de pes­te 85 km/h, zăpa­dă puter­nic visco­li­tă și tro­ie­ni­tă, vizi­bi­li­ta­te redu­să spre zero.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele