VIDEO Campionatul Naţional de Yachting Offshore 2016 — Limanu

0
282

campionatul-yachturi-limanu2016

Bla­ck Sea Com­pe­ti­tion & Bla­ck Sea Magic, în cali­ta­te de orga­ni­za­tori ai com­pe­ti­ţi­ei, cu spri­ji­nul ofe­rit de Mari­na Efo­rie Nord şi Life Har­bo­ur Lima­nu, sub egi­da Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Yach­ting, vă mulţu­mesc pen­tru par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal Yach­ting Offsho­re 2016.


Man­ga­lia News, 24.09.2016. sur­sa: Cla­boo Media


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply