Haşotti şi Chiţac se luptă pentru primul loc la Senat! Cine pleacă acasă? La PNL Constanţa, numai şase‑s norocoase!

0
140

pnl-sondaj_colaj

Încă din luna iulie, nouă libe­rali con­stă­nţeni şi-au expri­mat dorinţa să can­di­de­ze pen­tru Senat şi alţi 21, pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Între timp, au rămas doar 15, care au intrat în son­da­jul intern pen­tru desem­na­rea can­di­da­ţi­lor la par­la­men­ta­re. Ini­ţi­al, pen­tru com­pe­ti­ţia de la Senat şi-au depus can­di­da­tu­ri­le intern: Puiu Haşotti, Ver­gil Chi­ţac, Nico­lae Ciu­că, Nico­lae Dudu, Geor­ge Măn­di­lă, Dumi­tru Moi­ne­scu, Fabian Ius­tin Roman, Ghe­or­ghe Zamani şi Ovi­diu Cupşa.

Libe­ra­lii care şi-au depus CV-uri­le şi aspi­ră la desem­na­rea pe lis­ta depu­ta­ţi­lor sunt: Mihai Tara­ra­che, Sori­na Tuşa, Ioan Solo­mon, Ana Rodi­ca Stă­i­cu­les­cu, Geor­ge Nicu­les­cu, Radu Matei, Vic­tor Manea, Cris­ti­an Zaha­ri­ciuc, Mihai Lupu, Ghe­or­ghe Dra­go­mir, Ste­re Hira, Nico­lae Dudu, Mari­an Cru­şo­vea­nu, Eugen Bola, Robert Boro­ia­nu, Cătă­lin Anghel, Feli­cia Ova­ne­sian şi Miha­e­la Andrei, Geor­ge Măn­di­lă şi Dan Zepa-Anto­noa­ea. Aces­to­ra li s‑a adă­u­gat din „poig­net“ şi Maria Gabrie­la Hor­ga, deve­ni­tă con­stă­nţean­că prin căsă­to­rie. Ulte­ri­or, con­du­ce­rea PNL a luat deci­zia, într-un cadru res­trâns, să înju­mă­tă­ţeas­că lis­ta celor care îşi doreau să între în com­pe­ti­ţia de la par­la­men­ta­re. Din 30 au rămas doar 15, pen­tru ca, în final, numai şase nume să fie noro­coa­se, cele ale can­di­da­ţi­lor eli­gi­bili sau semi-eli­gi­bili.

Lup­tă cu arme­le pe masă la Senat!

Cu toa­te că fie­ca­re loc eli­gi­bil pen­tru Par­la­ment este deo­se­bit de impor­tant, marea bătă­lie se duce la Senat, aco­lo unde Puiu Haşotti nu vrea să cede­ze în rup­tul capu­lui pri­mul loc, chiar dacă toa­te „instru­cţiu­ni­le“ pri­mi­te bat într-aco­lo. Un libe­ral ne‑a rela­tat unul din­tre epi­soa­de­le în care sena­to­rul, foar­te deran­jat că Ver­gil Chi­ţac bate din picior pen­tru pri­ma pozi­ţie la Senat, l‑a abor­dat pe copreşe­din­te­le Vasi­le Bla­ga pen­tru a rezol­va aceas­tă situ­a­ţie. Răs­pun­sul lui Bla­ga a căzut ca un tră­s­net: „Pui­u­le, las‑o bal­tă!“ Gând rău lui Haşotti i‑ar fi pus şi o par­te a con­du­ce­rii cen­tra­le a PNL, care i‑ar fi reco­man­dat preşe­din­te­lui Dra­go­mir ca Haşotti să nu se mai regă­seas­că pe lis­te. Puiu Haşotti, care se află în Par­la­men­tul Româ­ni­ei de 20 de ani, opt ani ca depu­tat şi alţi 12 ca sena­tor.

La rân­dul său, Haşotti ar fi aver­ti­zat în par­tid că, dacă nu va pri­mi pri­mul loc pe lis­ta de la Senat, „va ple­ca aca­să“! Libe­ra­lul este în acest moment şi preşe­din­te inte­ri­mar la PNL Med­gi­dia. Şi con­si­li­e­rul judeţean Robert Boro­ia­nu visea­ză la Senat, în cazul în care con­du­ce­rea cen­tra­lă a PNL va deci­de eli­mi­na­rea lui Puiu Haşotti de pe lis­te­le pen­tru par­la­men­ta­re.

La Came­ră, Hor­ga pri­meş­te loc eli­gi­bil, Manea plea­că aca­să

Citi­ti con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro, 05.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele