Ziua Marinei, Paradă Naţională, Live stream cu Neptun Tv

0
332
ziua-marinei-2015

Zi extrem de impor­tan­tă pen­tru Româ­nia, zi în care con­stă­nţe­nii săr­bă­to­resc un eve­ni­ment plin de opti­mism şi voie bună pen­tru cele­bra­rea celor care şi-au dedi­cat via­ţa mării. Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le a pre­gă­tit de Ziua Mari­nei fes­ti­vi­tă­ţi mili­ta­re şi exer­ci­ţii demon­sta­ti­ve care se vor desfă­şu­ra pe fale­za din apro­pi­e­rea Cazi­no­u­lui din Con­stanţa. Azi se săr­bă­to­reş­te şi Sfân­tă Mărie, cele­bra­tă printr‑o spec­ta­cu­loa­să mani­fes­ta­re.

Ziua Mari­nei, Para­dă Naţio­na­lă, Live stream cu Nept­un TvLuni, 15 august 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply