Restricții de circulație la Constanța, de Ziua Marinei

0
218

ziua-marinei-2012

În vede­rea desfă­şu­ră­rii în bune con­di­ţii a exer­ci­ţi­i­lor demon­stra­ti­ve pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea Zilei Mari­nei Româ­ne 2016, infor­măm publi­cul larg că, luni, 15 august, în inter­va­lul orar 07.00–15.00, Inspec­to­ra­tul de Poli­ție al Jude­țu­lui Con­stan­ța și struc­turi ale Poli­ți­ei Mili­ta­re vor res­tric­țio­na cir­cu­la­ția ruti­e­ră în zona Coman­damen­tu­lui Flo­tei.

Cir­cu­la­ția auto­ve­hi­cu­le­lor va fi limi­ta­tă pe urmă­toa­re­le tron­soa­ne de drum public: bule­var­dul Eli­sa­be­ta, între stra­da Ter­me­le Roma­ne și stra­da Remus Oprea­nu; stra­da Remus Oprea­nu, între inter­sec­ția cu bule­var­dul Eli­sa­be­ta și stra­da Mari­nei; stra­da Mari­nei, înce­pând cu inter­sec­ția aces­te­ia cu stra­da Remus Oprea­nu – Hote­lul Pala­ce.

De ase­me­nea, în inter­va­lul orar 04.00–15.00, Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Jude­țean va inter­zi­ce acce­sul pie­to­nal pe digul de larg al Por­tu­lui Tomis, în zona de insta­la­re a tunu­ri­lor și a mate­ri­a­le­lor nece­sa­re pen­tru rea­li­za­rea spec­ta­co­lu­lui de efec­te piro­teh­ni­ce.

Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le Româ­ne, 12.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply