Prof. Sorin Mihai: FINANȚĂRI EUROPENE ce pot fi folosite si pentru prioritățile municipiului Mangalia

0
231
proiecte-ue-2014-2020

Pentru Mangalia este necesar un „Plan de dezvoltare economică și socială” care să stabilească prioritățile municipiului și direcțiile de urmărit. Acest plan se va constitui și în funcție de tipuri de proiecte care atrag fonduri pentru comunitate, proiecte ce pot fi depuse de autoritățile locale în perioada imediat următoare.

Iată câteva tipuri de proiecte cu finanțare (europeană și nu numai), care se pot fi depuse:

A. Programul Operațional Regional 2014-2020 gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Agențiile de Dezvoltare Regională
1. Infrastructura rutieră
– beneficiază de o finanțare totală de 808 mil Euro
– perioada de depunere a proiectelor: între 16 mai și 16 noiembrie 2016
– vizează modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene care fac legătura cu rețelele de transport european (TEN-T).

2. EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE
– 448 mil Euro
– perioada de depunere 16 mai – 16 noiembrie 2016.

3. Protecția patrimoniului natural și cultural
– 271 mil Euro
– perioada de depunere: 25 mai – 25 noiembrie 2016.

4. Îmbunătățirea mediului urban, a revitalizării orașelor, a regenerării și a decontaminării terenurilor industriale dezafectate
– 104 mil Euro
– perioada de depunere: 25 mai – 25 noiembrie 2016.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

5. DEZVOLTAREA TURISMULUI
– 97 mil Euro
– perioada de depunere -1 iunie- 2 decembrie 2016.

B. Programul Capital Uman – 2014 – 2020 gestionat de Ministerul Fondurilor Europene
1. DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ (DLI 360°) ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE
– 350 mil Euro
– perioada de depunere (include activități privind educația, găsirea de locuri de muncă, antrenoriat, crearea de întreprinderi, reabilitare locuințe, servicii sociale și de sănătate, rezolvare probleme juridice etc)

C. Programul Infrastructura Mare
1. Gestionarea deșeurilor – dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean
– aprox. 352 milioane euro
– solicitanți eligibili – Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite la nivelul județelor (prin Consiliile Județene)
– proiectele sunt preidentificate
– perioada de depunere 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.
2. Biodiversitate – creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate
– promovează măsuri de conservare a biodiversităţii în conformitate cu documentele de politică europeană și națională în domeniu.
– Tipurile de proiecte ce pot fi finanțate: planuri de management pentru ariile protejate, implementarea măsurilor de protecție și conservare a ariilor naturale protejate prevăzute în planurile de management aprobate
– peste 240 de milioane de euro (apel de tip competitiv cu depunere continuă)
– solicitanții eligibili: și autorități ale administrației publice centrale și locale ori alte structuri în coordonarea sau subordonarea autorităţilor centrale sau locale.
– 20 iunie 2016 (ora 10.00) – 30 iunie 2018 (ora 10.00).

D. Programe finanțate de țările SEE și Regatul Norvegiei
– perioada de programare 2014-2021
– 502 milioane euro, – granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Regatul Norvegiei
– cinci domenii prioritare:
Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate,
Incluziunea socială, Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Combaterea sărăciei,
Mediu, Energie, Schimbări climatice și Reducerea emisiilor de carbon,
Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanță
Drepturi și libertăți fundamentale, Justiție și Afaceri interne.

Alte acțiuni ce urmează a se lansa
1. EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE PUBLICE: PRECUM ȘI ILUMINATUL PUBLIC.
2. CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE: PENTRU TRANSPORT PUBLIC EFICIENT, PRIETENOS CU MEDIUL.
– transport public electric și nemotorizat
– construirea unei infrastructuri necesare funcționării acestuia (ex. staţii de alimentare electrice).
– pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, obligatorii pentru fiecare oraș.
3. INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ PENTRU PREȘCOLARI: spre deosebire de Regio 2007-2013, noul program include şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor utilizate în educația ante şi preșcolară (creșe și grădinițe).
4. infrastructura socială – centre comunitare integrate socio-medicale: servicii sociale și medicale.
5. Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): comunitățile marginalizate vor putea implementa proiecte de incluziune socială şi combatere a sărăciei pe baza unor strategii de dezvoltare locală.

Sorin Mihai, 13.06.2016.

Follow us: @MangaliaNews, on Twitter and MangaliaNews PunctRo, to Facebook
Locuri de munca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ropiese-auto-mangalia.roLeave a Reply