2016, AN ELECTORALPROIECTE și SOLUTII PENTRU MANGALIA. Iată un prim răspuns

0
194

Danut_Moldovan1

     Primul (și, până acum, singurul!) dintre cei șapte candidați la funcția de primar al Mangaliei care răspunde provocării noastre lansate în articolul 2016, AN ELECTORALPROIECTE și SOLUTII PENTRU MANGALIA, este DĂNUȚ MOLDOVAN, candidat din partea Partidului România Unită, organizația Mangalia. Iată răspunsul detaliat al domniei sale:

     “Vă mulțumim pentru provocarea lansată. Ne face plăcere să ne implicăm în această dezbatere care se adresează cetățenilor orașului. Vom răspunde punctual.
 1. Cre­a­rea de noi locuri de mun­că
- Rsp: Este o problemă spinoasă, care depinde de starea economică a țării și a Europei. Doresc să atrag investitori în zona Mangaliei în domenii economice precum: turism, comerț, construcții navale, industrie ușoară. Cred că resursele naturale nu sunt suficient exploatate, mă refer la energia solară, energia eoliană și cea a valurilor. Există axe europene de finanțare pentru proiecte de dezvoltare durabilă pe care tinerii cu inițiativă ar putea aplica. Voi colabora direct cu agenții economici din zonă pentru păstrarea locurilor de muncă existente, iar dacă situația economică va permite, chiar pentru mărirea numărului lor.

2. Tere­nuri de case și locu­in­țe pen­tru tineri și pen­tru fami­lii nevo­ia­șe

Am votat pentru inițierea Planului Urbanistic Zonal ”Lotizare pentru atribuirea în folosință a unor loturi de teren amplasate între castelul de apă și baza militară (cartier Dobrogea I) în vederea construirii de locuințe pentru tineri în baza Legii 15/2003”. Voi continua demersurile legale pentru ca tinerii care locuiesc în locuințe în sistem ANL să le poată cumpăra la un preț corect, în rate, conform legilor în vigoare. Vom accesa fonduri guvernamentale pentru a construi locuințe sociale și locuințe de serviciu, care să fie oferite tinerilor specialiști ce vor alege să se stabilească în Mangalia.

3. Atragerea de specialiști de care are nevoie orașul nostru în economie, administrație, sănătate, învățământ, cultură, sport și alte domenii

- În primul rând, eu consider că avem deja o paletă diversificată de specialiști. Cred că ar trebui să le acordăm mai multă atenție, să îi sprijinim pentru a‑și desfășura proiectele care le au pentru dezvoltarea multilaterală a Mangaliei. În al doilea rând, tinerii specialiști vin acolo unde economia creează locuri de muncă, deci revenim la prima întrebare. În al treilea rând, tinerii sunt atrași de orașele care le oferă condiții decente de trai (ceea ce ne întoarce la a doua întrebare), posibilități de recreere (iată în domeniu unde mai avem de lucrat), siguranța vieții. Când vom reuși să întrunim măcar doi din acești factori, ne vom bucura cu siguranță de specialiștii de care are nevoie orașul nostru.

4. Economia locală – sprijinirea concretă a micilor întreprinzători. Aveți soluții?

 • Ce veți face pentru ca prețurile produselor din piețele Mangaliei să fie mai mici?
- Se cunoaște faptul că pentru vânzarea legumelor și a fructelor „prețul este stabilit de piață.” Este o lege nescrisă, tacită, impusă în toate centrele comerciale din țară. La nivelul comunității noastre aș merge pe fonduri europene pentru a construi o piață modernă, cu utilități necesare pentru ca mici producători să vină și să-și vândă produsele direct și nu prin intermediari. Voi încuraja micii producători să vândă în piața bio.
- Cum credeți că s‑ar putea micșora prețul la mc de apă potabilă și pluvială în Mangalia?
- Prețul la apa potabilă și pluvială este fixat de A.NR.S.C.(Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), conform ord. 472/2015 și nu depinde nici de RAJA. S.A. și nici de Primăria Mangalia. Aceasta din urmă poate să suvenționeze persoanele cu venituri mici sau cu probleme sociale speciale.

5. Turismul local – inițiative, proiecte, soluții pentru atragerea unui număr mai mare de turiști în sezon și extrasezon.

 • Relansarea turismului – proiecte de promovare unitară a stațiunilor, sub o singură imagine (steluța lansată la Târgul de Turism al României 2014, 2015, 2016 și emblema Walking Tour)
            — colaborare cu patronatele din turism, asociațiile, organizațiile care îi reprezintă în sudul litoralului pentru pregătirea sezonului estival, activități de divertisment care să completeze programul turiștilor; colaborare cu ONG-uri pentru plaje curate, mare nepoluată etc; soluții pentru diguri submerse; plajele către administrația locală pentru a asigura serviciul de salvamar și curățenie, dușuri, prim-ajutor
            — autorizații de construcție ”prietenoase” cu mediul (stațiunile erau renumite pentru spațiile verzi imense, unde sunt acestea acum?! Nu mai permitem construcții fără spații de parcare și altele, clădiri înghesuite unele în altele precum blocurile de la intersecția Jupiter-Neptun, vis-a-vis de camping Zodiac)
            — păstrarea a ceea ce a mai rămas din Pădurea Comorova, realizarea obiectivelor turistice ecologice precum: piste de bicicletă prin pădure, alei pietruite pentru jogging, indicatoare/hărți ale aleilor, locuri de odihnă – astfel încât pădurea să devină un imens parc al orașului)
            — materiale promo care să fie prezentate în centrele nou construite (hărțile stațiunilor, căni imprimate, brelocuri și magneți cu imagini sau simboluri-steluța colorată în culorile fiecărei stațiuni ROGVAIV, materiale ale hotelurilor/restaurabtelor/adventure park/școli de scufundări/piste de biciclete/închirieri diverse, programe speciale organizate de agenți economici, materiale adunate de la agenții economici, ecrane de orientare funcționale, internet wi-fi în aceste centre pentru buna informare a turiștilor). Mangalia și cele stațiunile aferente să fie promovate unitar, să inventăm o poveste/legendă (argonauții și lâna de aur) sau ceva de acest gen care să stea la baza tuturor materialelor, astfel încât sudul litoralului să poată fi uor identificat/reținut/remarcat. Programe speciale pentru balneare/spa.
            — festivaluri/spectacole/parteneriate cu radio-uri pentru activități de divertisment (se pot realiza prin parteneriat public-privat fără cheltuieli prea mari din partea primăriei, dar sunt necesare; turiștii au nevoie și de altceva de făcut, nu doar soare-mare-nisip). Diversificarea activităților de pe plaje: sport de întreținere dimineața, aerobic sau dansuri latino de grup serile, diverse jocuri pentru copii etc.

6. Menținerea șantierelor pe linia de plutire

7. Sprijinirea inițiativelor private

(menținerea taxelor și impozitelor la cuantumul actual).

8. Cul­tu­ră, diver­tis­ment – ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții.

- Ce proiecte culturale și de divertisment aveți, care să vină în sprijinul turismului local:
- Rsp.: Ca să avem cultură și divertisment, trebuie să avem bani, să funcționeze economia.
- avem nevoie de o strategie pe termen lung, bazată pe un studiu de piață care să ateste nevoile reale, cererea de cultură a cetățenilor din oraș. Astfel vom putea creiona programe diverse, pentru toate vârstele și gusturile și care să se desfășoare după un calendar anual sau chiar pentru o perioadă mai lungă (2–3 ani).
- programul trebuie să se bazeze neapărat pe resursele culturale locale și orașul nostru are ce oferi, chiar din belșug în acest domeniu. Promovarea personalităților culturale locale din toate domeniile este o prioritate. Putem face din aceste personalități embleme ale orașului.
 • Cum vedeți soluționată problema divertismentului local în extrasezon?

- parteneriat public-privat, aceasta este soluția. Oferim spațiul de desfășurare societății care ne asigură cel mai… interesant, divers program, dar îi obligăm să se ocupe și de extrasezon. Pot fi evenimente cu tradiție pentru seniori, pentru copii, dar și pentru alte categorii de populație, repet, pe baza unui studiu privind doleanțele cetățenilor în acest domeniu
- Pentru copiii Mangaliei, v‑ați gândit la niște programe corespunzătoare vârstei lor? Concret.
- Rsp: Revitalizarea Clubului elevilor.
 • Dar pen­tru tineri? Ce pro­pu­neri aveți pen­tru ei în ide­ea dezvol­tă­rii apti­tu­di­ni­lor voca­țio­na­le?
- susținerea activităților extracurriculare pe domenii: cursuri de pian, chitară sau alte instrumente în școli, teatru, balet și dans de societate, navomodelism, yachting, aeromodelism, electronică și joc, micii croitori etc.
9. Educație, învățământ – cunoașteți problemele din învățământul local? Care sunt acestea și ce soluții aveți pentru rezolvarea lor?
Problemele educației:
 • Subfinanțarea de la stat, care trebuie suplinită din fondurile bugetului local
 • Lipsa programelor pentru petrecerea timpului liber pentru liceeni
 • Insuficiența spațiilor de relaxare, de sport în aer liber
 • Vechimea clădirilor școlilor și a dotărilor
Soluțiile se găsesc tot în școli, unde trebuie să se formeze o relație deosebită între cadre – părinți – elevi. Administrația locală poate suplini fondurile necesare construirii sălilor de sport, reabilitării terenurilor de sport, creării de facilități, dar actul educației este doar atributul celor de la catedră și al părinților.
De exemplu, ar fi binevenit la Mangalia un Centru de Excelență pentru elevii cu performanțe școlare deosebite. Ce veți întreprinde pentru a înființa un astfel de centru? Din ce știu eu, a funcționat un astfel de centru pentru matematică, dar nu poți obliga la infinit profesorii să facă voluntariat. Trebuie identificate fonduri pentru așa ceva.

10. Sănătate: inițiative, proiecte, soluții. Știți că ar fi necesar un spital pentru bolnavii cronici din zona Mangaliei? Vă angajați să interveniți din funcția publică pe care o veți avea după data de 5 iunie pentru înființarea acestui spital? Pentru copiii cu nevoi speciale ce vă propuneți să faceți și în ce termen?

 • Sănătatea este un domeniu prioritar. În calitate de membru al CA al Spitalului Municipal Mangalia cunosc aceste probleme și știu care sunt cererile angajaților. Am intervenit deja pentru îmbunătățirea dotărilor spitalului, pentru diversificarea serviciilor medicale și voi continua să acord toată atenția și tot sprijinul acestui domeniu.
 • Copiii cu CES beneficiază deja de sprijin financiar din partea statului. Noi putem sprijini organizațiile nonguvernamentale din domeniu pentru a activa la Mangalia. De exemplu, clădirile unităților școlare care sunt în conservare pot deveni sedii pentru aceste centre. (școala din Neptun).

 

11. Sportul cu toate ramurile de activitate – ce propuneți, ce soluții aveți pentru proiectele sportive ale Mangaliei?

- întreținerea spațiilor existente,
- susținerea cluburilor cu rezultate excelente,
- premierea celor cu rezultate deosebite în cadrul unui eveniment anual.

12. Bugetul local: — ce veți face în cei patru ani cu sumele provenite din impozitele și taxele locale

                        — care vor fi destinațiile principale ale fondurilor publice pe care le veți administra?

- Din ideile expuse mai sus se observă că voi dirija banii cu prioritate către sănătate (programe de prevenire, dotări, aducerea specialiștilor), social (locuințe, copii cu CES), educație (reabilitări, condiții mai bune pentru copii, dotări, programe educative, tabere gratuite), cultură și sport, infrastructură și turism.

13. Care sunt proiectele pe care le considerați prioritare pentru Mangalia? Cum veți atrage fonduri europene pentru acestea?

- Am enumerat mai sus domeniile prioritare, urmează ca specialiștii din administrația locală să realizeze proiecte pentru punerea lor în practică și Consiliul Local să le aprobe.

14. Ce proiecte transfrontaliere veți avea în vedere în cazul în care veți fi ales?

- vom urmări cu mare atenție axele care se deschid pe această acțiune și vom aplica pentru cele privind dezvoltarea turistică, a infrastructurii, a relațiilor culturale și altele.

15. Alte pro­pu­neri per­so­na­le, pro­iec­te și solu­ții în spri­ji­nul comu­ni­tă­ții loca­le reie­și­te din dia­lo­gul cu cetă­țe­nii Man­ga­li­ei. Care este echi­pa dum­ne­a­voas­tră de con­si­li­eri locali cu care veți par­ti­ci­pa la ale­ge­ri­le din 5 iunie?

- doresc implicarea activă a cetățenilor în actul administrativ, după modelul marilor orașe europene. Trebuie gândită o strategie de dezvoltare a orașului pe termen lung, ceea ce se poate face după consultarea tuturor categoriilor de populație. O astfel de strategie se elaborează în unul – doi ani. Ea trebuie să continue și proiectele deja în derulare și să privească spre viitor. Să avem ședințe de consiliu cu ușile deschise în săli mari ca să poată participa toți cetățenii care doresc să se implice în viața comunității. Macheta orașului expusă în centru și detaliată cu scriere în Braille este o necesitate. Pe ea putem prevede, putem dezbate clar proiectele de dezvoltare, cetățenii vor vedea cu ochii lor cum se va dezvolta orașul. Pe niște ecrane mari să ruleze informații privind proiectele orașului, proiecții 3D privind rezultatul final al acestora ca să nu se mai întâmple ca în proiectul falezei.
- echipa mea este formată din oameni de toate vârstele, din toate domeniile vieții sociale și economice, oameni cinstiți, corecți, implicați, pregătiți să facă față cerințelor locuitorilor.

16. Un mesaj pentru cititorii ziarului online Mangalia News

     Sunt omul care iubește și respectă Mangalia. M‑am implicat activ în rezolvarea problemelor orașului și ale cetățenilor de rând, indiferent de culoare politică, de religie, de vârstă etc. Nu promit! Programul meu va fi unul realist, bazat pe o strategie de lungă durată, dezvoltată prin consultarea largă a populației. Vă pot spune doar că în primul an de mandat nu voi face minuni și nici răzbunări. Voi evalua corect situația, voi continua ce este bun și voi îndrepta ce s‑a greșit. Dacă strategia va fi gata în primul an, în următorii trei ani, fiecare membru al comunității va fi informat despre direcția pe care o va lua dezvoltarea Mangaliei.

MangaliaNews.ro, Vineri, 13 mai 2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele