VIDEO — Când se asfaltează străzile din cartierul Dobrogea 1?

0
348

Des­pre Ini­ția­ti­va cetă­țe­neas­că a locu­i­to­ri­lor din car­ti­e­rul Dobro­gea 1 (Video Mangalia.Tv), vă ofe­rim și o fil­ma­re din alte unghiuri, rea­li­za­tă de Mar­cel Almă­ja­nu (Man­ga­li­aOn­li­ne):

dobrogea1-foto-Marcel-Almajanu1

Mai mulţi cetă­ţeni din Man­ga­lia au decis să-şi ia soar­ta în mâini, dis­pe­ra­ţi că de ani de zile nu se asfal­tea­ză pe stră­zi­le lor! De dată recen­tă, pro­ble­ma sesi­za­tă de ei părea că urmea­ză să-şi găseas­că rezol­va­rea, numai că…, neno­ro­ci­re! Se apro­pie cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar opo­zi­ţia actu­a­lu­lui pri­mar nu a dorit ca aces­ta să dema­re­ze pro­iec­te “elec­to­ra­le”, prin urma­re au refu­zat să apro­be muta­rea bani­lor nece­sari lucră­ri­lor, de la buge­tul pri­mă­ri­ei, la cel al ADPP – insti­tu­ţia care obţi­nu­se deja şi avi­ze­le nece­sa­re asfal­tă­rii”. (Mar­cel Alma­ja­nu — fb.)

Para­fra­zând o recla­mă cunos­cu­tă: “Prea mult praf, prea ca de la țară…” (v. ima­gi­ni­le). Foto + Video: Mar­cel Almă­ja­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele