Fotografia zilei

0
530

Cea mai mare navă de transport din lume, Dockwise Vanguard, la trecerea pe sub podul Bosfor.

DW-Vanguard-la-trecerea-prin-Bosphorus-claboo-media

Fotografia zilei, realizată la Istanbul de Claboo Media.
Dockwise Vanguard, cea mai mare navă de transport semi-submersibilă din lume s‑a aflat în luna martie în rada Portului Constanţa, pentru a încărca o platformă marină care a fost în Marea Neagră.

(Vezi și arti­co­lul: news.ro/eveniment/cea-mai-mare-nava-de-transport-semi-submersibila-din-lume-se-afla-in-portul-constanta).

(Podul Bos­for, de ase­me­nea denu­mit Pri­mul Pod pes­te Bos­for (tur­că Boğa­zi­çi Köprü­sü) este unul din­tre cele două poduri din Istan­bul, Tur­cia, care se întin­de pes­te strâm­toa­rea Bos­for (tur­că: Boğa­zi­çi) și, ast­fel, conec­tea­ză Euro­pa și Asia

(Celă­lalt este Podul Fatih Sul­tan Meh­met, care este numit Al doi­lea Pod pes­te Bos­for). Podul este situ­at între Orta­köy (pe par­tea euro­pea­nă) și Bey­ler­beyi (pe par­tea asi­a­ti­că). Aces­ta este un pod sus­pen­dat anco­rat cu stâlpi de oțel și supor­turi încli­na­te. Pun­tea aero­di­na­mi­că este sus­pen­da­tă în zig-zag cu cabluri de oțel. Are 1.510 m lun­gi­me, cu o lăți­me a pun­ții de 39 m. Dis­tan­ța din­tre tur­nuri (de con­trol prin­ci­pal) este de 1074 m (3524 ft) și înăl­ți­mea lor de pes­te nivel cu căi ruti­e­re este de 105 m (344 ft). Dis­tan­ța din­tre tur­nuri (întin­de­rea prin­ci­pa­lă) este de 1074 m și înăl­ți­mea lor de pes­te nive­lul dru­mu­lui este de 105 m. Dis­tan­ța de la nive­lul mării la pod este de 64 m. Podul Bos­for, a fost al patru­lea cel mai lung sus­pen­dat pod din lume și cel mai lung din afa­ra Sta­te­lor Uni­te, când a fost ter­mi­nat, în 1973. În acest moment este al 17-lea cel mai lung pod sus­pen­dat din lume). wikipedia.org/wiki/Podul_Bosfor


MangaliaNews.ro, Vineri, 8 apri­lie 2016.Elefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele