Cine va conduce oraşul şi judeţul Constanţa după alegerile locale. „Cuget Liber“ are răspunsurile

0
242

primaria-constanta

Cine ar putea fi noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean? Ce par­ti­de vor intra în Con­si­li­ul Local Con­stanţa? Va mai rezis­ta pri­ma­rul Cris­ti­an Radu încă un man­dat în frun­tea Man­ga­li­ei?

Aces­tea sunt între­bări care vor deve­ni din ce în ce mai apă­sa­te şi sono­re în spa­ţi­ul public, oda­tă cu apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor loca­le din aceas­tă vară. Un scru­tin cru­ci­al pen­tru comu­ni­ta­tea con­stă­nţea­nă care, după 15 ani, nu îl mai are pe Radu Mază­re în capul afi­şu­lui elec­to­ral.

Aşa cum şi‑a obi­ş­nu­it citi­to­rii, în ast­fel de momen­te de maxim inte­res, zia­rul „Cuget Liber” a coman­dat un amplu stu­diu socio­lo­gic pe muni­ci­pi­i­le Con­stanţa, Man­ga­lia şi pe întreg judeţul Con­stanţa pen­tru a radi­o­gra­fia exact, într-un mod pro­fe­si­o­nist, tablo­ul elec­to­ral aşa cum se pre­zin­tă el cu doar două luni îna­in­te de ale­geri.

Ce vor con­stă­nţe­nii de la vii­to­rul lor pri­mar, cu ce pro­ble­me se con­frun­tă comu­ni­ta­tea loca­lă, dar mai ales, pe cine vor în frun­tea ora­şu­lui pen­tru urmă­to­rii patru ani. (…)

Stu­di­i­le vor fi dez­vă­lu­i­te pe par­cur­sul a patru epi­soa­de, înce­pând cu muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, con­ti­nu­ând cu Con­si­li­ul Judeţean şi radi­o­gra­fia muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa şi înche­ind cu Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Con­stanţa.

Vă dorim spor la citit şi ne vom întâl­ni marţi cu Cris­ti­an Radu şi Paul Folea­nu, într‑o pri­mă con­frun­ta­re foar­te înve­rşu­na­tă pen­tru supre­ma­ţia în Man­ga­lia.

Arti­co­lul inte­gral, in cugetliber.ro, sam­ba­ta, 26.03.2016.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply