Concertul de Anul Nou de la Viena, în direct la TVR 1 și TVR HD

0
246

TVR a trans­mis în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Româ­nia cel mai îndră­git con­cert de muzi­că sim­fo­ni­că, în direct de la Vie­na — vineri, 1 ianu­a­rie 2016 .

concert-anul-nou-viena-2013-tvr1

Sub baghe­ta diri­jo­ra­lă a leto­nu­lui Mariss Jansons, Con­cer­tul de Anul Nou de la Vie­na a răsu­nat în fai­moa­sa Gol­den Hall a Ope­rei, în pri­ma zi a nou­lui an. Mariss Jansons, a cărui cola­bo­ra­re muzi­ca­lă cu Filar­mo­ni­ca vie­ne­ză datea­ză din 1992, a mai diri­jat fai­mo­sul con­cert de două ori – în 2006 şi în 2012.

Edi­ţia din 2016 a Con­cer­tu­lui de Anul Nou de la Vie­na repre­zin­tă cea de‑a 75‑a ani­ver­sa­re a aces­tui eve­ni­ment cul­tu­ral unic. Con­cer­tul a fiost trans­mis în pes­te 90 de ţări din întrea­ga lume şi se esti­mea­ză o audienţă de 50 de mili­oa­ne de teles­pec­ta­tori.

(w640) Concert an

Pen­tru cei care nu au putut urmări trans­mi­siu­nea în direct de la Vie­na, con­cer­tul poa­te fi vizio­nat în relu­a­re, tot la TVR 1, în data de 2 ianu­a­rie, înce­pând cu ora 09.35.

 Mai mult, pe TVR.ro, 1 ianu­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply