Când şi în ce condiţii pleacă medicul Mocanu de la conducerea Spitalului Mangalia

0
325

liviu_mocanu

Liviu Moca­nu.

Mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, dr. Liviu Moca­nu, va lua în cal­cul să renu­nţe la fun­cţia de con­du­ce­re deţi­nu­tă în pre­zent numai dacă va înca­sa un sala­riu mai mare ca medic ana­to­mo­pa­to­log.

Nume­le său ar fi fost luat în dis­cu­ţie pen­tru un nou man­dat de preşe­din­te la Casa Judeţea­nă de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te (CJAS) Con­stanţa, însă dr. Moca­nu susţi­ne că nu intenţio­nea­ză să revi­nă la fos­tul loc de mun­că, pre­ci­zând că: „Nu tind spre nici un fel de fun­cţie de con­du­ce­re”. Facem pre­ci­zarea că jr. Dra­goş Pote­lea­nu a fost demis din fun­cţie în timp ce se afla în con­ce­diu.

Nu am în intenţie aşa ceva. Este sigur ce vă spun. Nu ştiu a cui este pro­pu­ne­rea. Nu ştiu a cui a fost ide­ea. Pro­ba­bil că a unor oameni care se ocu­pă doar de pro­pu­neri. Sunt la spi­tal, ana­to­mo­pa­to­log. Aici o să rămân o peri­oa­dă de timp, să ter­mi­năm acre­di­ta­rea”, a decla­rat dr. Moca­nu. Între­bat dacă mai vrea să revi­nă pe fun­cţia de preşe­din­te al CJAS, medi­cul a decla­rat: „Nu mai vreau”. Care ar fi moti­vul?

Vreau să mă ocup de pro­fe­sie. Atât. Să ter­min şi cu mana­ge­men­tul şi să mă ocup de pro­fe­sie. Dacă se vor mări sala­ri­i­le, nici o secun­dă nu stau pe gân­duri. Atâ­ta timp cât sala­ri­ul meu va fi mai mare decât ori­ce sala­riu de con­du­ce­re, voi rămâ­ne strict pe ana­to­mie pato­lo­gi­că. Cam aces­ta este argu­men­tul de bază. Atâ­ta timp cât rămâ­ne vala­bi­lă pro­pu­ne­rea de a se mări sala­ri­i­le, iar gri­la de sala­ri­za­re la medici va fi în regu­lă… să spe­răm că aşa va fi. Eu nu tind spre nici un fel de fun­cţie de con­du­ce­re, inclu­siv de la Spi­ta­lul Man­ga­lia plec ca mana­ger lini­ş­tit, ime­di­at, fără nici un fel de pro­ble­me.

Pe mine mă inte­re­sea­ză să îmi prac­tic pro­fe­sia şi să câş­tig un ban lini­ş­tit, să-mi plă­tesc ce am de plătit şi cu asta bas­ta. Dacă apa­re mâi­ne o Ordo­nanţă de Urgenţă care spu­ne că sala­ri­i­le se micşo­rea­ză pen­tru medici, s‑ar putea să mă orga­ni­zez pen­tru o fun­cţie de con­du­ce­re. Cel mai pro­ba­bil tot la Spi­ta­lul Man­ga­lia. La Casa de Asi­gu­rări, dacă m‑aş duce, nu aş putea să-mi prac­tic pro­fe­sia.

Este un mare han­di­cap pen­tru mine. Am stat aproa­pe patru ani, timp în care nu am putut să-mi prac­tic pro­fe­sia de medic şi cred că mi‑a fost de ajuns”, a decla­rat dr. Liviu Moca­nu.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, 3 oct.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply