Trenurile Soarelui intră în circulație. Cât costă o călătorie Bucureşti-Constanţa

0
125

trenurilesoarelui

Pro­gra­mul esti­val de trans­port Tre­nu­ri­le Soa­re­lui înce­pe vineri, 12 iunie, legă­tu­ri­le din toa­tă ţara către sta­ţiu­ni­le de la Marea Nea­gră şi Del­ta Dună­rii fiind făcu­tă, timp de trei luni, cu pes­te 40 de tre­nuri.

CFR Călă­tori a anu­nţat că, prin pro­gra­mul esti­val de trans­port Tre­nu­ri­le Soa­re­lui, toa­te regiu­ni­le ţării vor fi conec­ta­te cu des­ti­na­ţi­i­le de vacanţă cele mai cău­ta­te în peri­oa­da verii, infor­mea­ză Româ­nia TV.

Timp de trei luni, până la 15 sep­tem­brie, turi­ş­tii vor avea la dis­po­zi­ţie pes­te 40 de tre­nuri, care vor asi­gu­ra legă­turi din toa­tă ţara către sta­ţiu­ni­le de la Marea Nea­gră şi Del­ta Dună­rii. Tre­nu­ri­le vor fi intro­du­se trep­tat în cir­cu­la­ţie, iar o par­te din­tre aces­tea vor avea ruta pre­lun­gi­tă până la Con­stanţa, Man­ga­lia şi retur.

În acest sezon esti­val, pen­tru turi­ş­tii din Crai­o­va, legă­tu­ra cu Con­stanţa şi retur va fi rea­li­za­tă cu un tren direct, iar pen­tru cei din Bra­şov, cu două tre­nuri direc­te. De ase­me­nea, majo­ri­ta­tea tre­nu­ri­lor care sosesc din ţară vor avea legă­turi frec­ven­te între Con­stanţa şi sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral.

CFR Călă­tori pre­ci­zea­ză că în tre­nu­ri­le Inter­Re­gio, pasa­ge­rii au acces la pri­ze pen­tru a încăr­ca bate­ria lap­to­pu­lui, a table­tei sau a tele­fo­nu­lui mobil şi exis­tă insta­la­ţii de cli­ma­ti­za­re, iar în tre­nu­ri­le de lung par­curs care por­nesc de la sau spre Ora­dea şi Arad, res­pec­tiv IR 1932/1931 şi IR 1822/1821, pasa­ge­rii pot lua micul dejun, prân­zul sau cina la vago­nul res­ta­u­rant.

Pasa­ge­rii CFR Călă­tori vor putea călă­tori şi la tari­fe redu­se. Ast­fel, preţul pen­tru o călă­to­rie Bucu­reşti — Con­stanţa, fără redu­ceri, este de 30,50 la tren Regio şi de 62 lei la tren Inter­Re­gio.

Mai mult, AICI. 10.06.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele