Luptătorii constănţeni, spectacol total la Campionatele Internaţionale de la Bucureşti!

0
215

luptatoriiconstanteni

Con­stă­nţe­nii au făcut furori la Cam­pi­o­na­te­le Inter­na­ţio­na­le de lup­te libe­re şi gre­co-roma­ne (mas­culin şi femi­nin, cadeţi şi juni­ori) de la Bucu­reşti, reu­şind să îşi adju­de­ce şase meda­lii, din­tre care trei de aur.

Pes­te 500 de lup­tă­tori, repre­zen­tând 24 de naţiuni, din­tre care mul­te cu tra­di­ţie în aceas­tă dis­ci­pli­nă spor­ti­vă (Rusia, SUA, Can­a­da, Franţa, Tur­cia, Sue­dia etc.), au urcat pe sal­te­le­le insta­la­te în sala Com­ple­xu­lui „Lia Mano­liu” din Capi­ta­lă.

Prin­tre aceş­tia, şi opt con­stă­nţeni, cura­joa­se­le lor evo­lu­ţii, urmă­ri­te cu inte­res major de către Lucian Luca, vice­preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, şi Gigi Pam­bu­ca, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Judeţe­ne de Lup­te Con­stanţa, fiind una­nim apre­cia­te.

Meda­lii de aur au cuce­rit Andre­ea Ana (CS Man­ga­lia; 40 kg, cadeţi), Cris­ti­na Pin­ti­lie (LPS Con­stanţa; 46 kg, cadeţi) şi Răzvan Arnă­u­tu (CS Farul; 50 kg, cadeţi), iar pe cea de‑a tre­ia treap­tă a podi­u­mu­lui, recom­pen­sa­tă cu bronz, au urcat Nico­le­ta Popa (CS Man­ga­lia; 51 kg, juni­ori), Flo­rin Tiţa (CS Farul; 46 kg, cadeţi) şi Sebas­ti­an Rai­cea (LPS Con­stanţa; 100 kg, cadeţi).

Rezul­ta­te bune au avut şi Geor­ge Pâr­vu (42 kg) şi Mădă­lin Pâr­vu­les­cu (96 kg), cei doi lup­tă­tori de la CS Man­ga­lia cla­sân­du-se pe locu­ri­le 5.

Antre­no­rii care îi pre­gă­tesc pe spor­ti­vii dobro­geni sunt Ioan Giu­glea, Valen­tin Dobrin (LPS Con­stanţa), Mari­an Oan­cea, Cor­nel Truc­mel (CS Man­ga­lia), Gri­go­re Ghe­or­ghe şi Flo­rin Uzum (CS Farul). 

Mai mult, în cugetliber.ro, Marți, 11 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele