Defrişările sunt crimă!”. Proteste în marile oraşe din ţară faţă de tăierile ilegale de păduri

0
213
Defrişările sunt crimă!”. Proteste în marile oraşe din ţară faţă de tăierile ilegale de păduri.

defrisarile-sunt-crima-proteste-in-marile-orase-din-tara-fata-de-taierile-ilegale-de-paduri

Pes­te 2.000 de per­soa­ne s‑au adu­nat, sâm­bă­tă, la intra­rea în Par­cul Herăs­trău din Pia­ţa Char­les de Gaul­le din Capi­ta­lă, pen­tru a pro­tes­ta faţă de tăie­ri­le ile­ga­le de păduri. Pro­tes­ta­ta­rii au ple­cat într-un marş pe tra­se­ul Pia­ţa Vic­to­ria — Pala­tul Cotro­ceni — Pala­tul Par­la­men­tu­lui, infor­mea­ză Medi­a­fax.

Oame­nii scan­dea­ză “Româ­nia, tre­zeş­te-te!”. Mulţi din­tre ei au ban­ne­re pe care scrie “Uni­ţi sal­văm pădu­ri­le”, “Aştep­tăm la DNA fabri­ca de che­res­tea”, “Sem­nea­ză peti­ţie de-clic.ro”, “Defri­şă­ri­le sunt cri­mă”, “Pădu­re pe butuci”, “Par­ti­de­le ne taie pădu­ri­le”.

Mani­fes­tanţii au ple­cat, în jurul orei 18.00, în “Marşul împo­tri­va defri­şă­ri­lor ile­ga­le”, care s‑a desfă­şu­rat pe tra­se­ul Pia­ţa Char­les de Gaul­le — Pia­ţa Vic­to­ri­ei — Pala­tul Cotr­ceni — Par­la­ment.

Pro­tes­te simi­la­re au fost orga­ni­za­te şi în Alba-Iulia, Baia Mare, Bra­şov, Cluj-Napo­ca, Dro­be­ta-Tur­nu Seve­rin, Focşani, Gala­ţi, Iaşi, Man­ga­lia, Piteşti, Plo­ieşti, Ora­dea, Sfân­tu Ghe­or­ghe, Sibiu, Sucea­va, Sighi­şoa­ra, Târ­go­vi­ş­te, Timi­şoa­ra şi Vaslui.

Şi la Cluj-Napoca, pes­te 800 de per­soa­ne au par­ti­ci­pat la un miting faţă de defri­şa­rea pădu­ri­lor, scan­dând “Rom­sil­va, hoţie, cu Hol­zin­dus­trie în căr­dă­şie” sau “Moţii se lup­tă cu hoţii” şi criticându‑l pe preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis pen­tru că a tri­mis Codul Sil­vic spre ree­xa­mi­na­re în Par­la­ment.

Mai mult, AICI. 10 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele