Averi lăsate în cluburi: 700 de mii de lei, în nici 24 de ore, într-un SINGUR local!

0
251

Până şi inspec­to­rii ANAF au rămas… inter­zi­şi sea­ra tre­cu­tă, când au cerut să vadă înca­să­ri­le unui club de lux din sta­ţiu­nea Mama­ia şi au văzut că în casă intra­se­ră 700 de mii de lei, într‑o sin­gu­ră zi. La ora con­tro­lu­lui, în ser­tar se mai aflau „doar” 200 de mii de lei, în nume­rar, totul fis­ca­li­zat până la cen­ti­mă. Deşi san­cţiu­ni­le pen­tru cei care nu dau bon fis­cal la bacşis vor intra în vigoa­re abia pes­te o săp­tămâ­nă, une­le loca­luri s‑au con­for­mat deja.

In ima­gi­nea de mai jos se poa­te vedea un bon de raport gene­ral emis într-un club din Mama­ia, la fina­lul unei zile pli­ne de înca­sări. Pes­te 700 de mii de lei au intrat în con­tul patro­nu­lui.

averi-lasate-in-cluburi

Vor­bim, cu sigu­ran­ță, de un local de lux din nor­dul sta­țiu­nii, cu  loun­ge des­chis pe tim­pul zilei, unde pes­te 800 de turiști au lăsat averi în urmă, la nota de pla­tă. Inspec­to­rii ANAF au avut supri­za să con­stan­te că în nici 24 de ore, veni­tu­ri­le au fost uri­aș­te. Plă­ți­le au fost făcu­te în nume­rar, cu file cec sau prin card. O mare par­te din sumă fuse­se deja pre­da­tă, așa că la ora 23.00 când Fis­cul a venit în con­trol, în casă se mai aflau puțin pes­te 200 de mii de lei cash. Întrea­ga sumă a fost înre­gis­tra­tă legal, pe două case de mar­cat, spun cei de la Anti­fra­u­dă.

Bonul con­ți­ne date refe­ri­toa­re la înre­gis­tră­ri­le veni­tu­ri­lor de la două case de mar­cat din­tr-un local. După cum se poa­te vedea, pe bonuri sunt înca­sări în nume­rar și înca­sări prin car­te de cre­dit sau de debit. Toți banii au fost găsiți în punc­te­le de vân­za­re. Ne bucu­răm că ope­ra­to­rii eco­no­mici din dome­ni­ul ali­men­ta­ți­ei publi­ce au înțe­les impor­tan­ța res­pec­tă­rii legii”, a decla­rat Ale­xan­dru Cris­tea, pur­tă­tor de cuvânt al Direc­ți­ei Anti­fra­u­dă.

Mai mult, AICI. 03.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele