Nu peste mult timp, LA MANGALIA SE VA FACE TURISM SUBACVATIC!

0
302
Booking.com

cercetari_arheologice_subacvatice_callatis3

La Man­ga­lia, vom face turism subac­va­tic!

În zona Man­ga­li­ei, sub apa Mării Negre, care a cres­cut cu apro­xi­ma­tiv doi metri în ulti­mi­le două mile­nii, se află impor­tan­te ves­ti­gii din peri­oa­de­le grea­că și roma­nă.

Por­tul cetă­ții Cal­la­tis și nume­roa­se alte arte­fac­te au fost aco­pe­ri­te de apă, dar, gra­ție unui pro­iect ini­țiat de prof. Tra­ian Lupu, dr. Petru Stru­ga­riu și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, turiș­tii inte­re­sați de isto­ria încă nevă­zu­tă a cetă­ții Cal­la­tis vor putea face scu­fun­dări, în cel mai scurt timp. Ei se vor putea delec­ta admi­rând: ame­na­jari por­tu­a­re, frag­men­te arhi­tec­to­ni­ce, amfo­re și diver­se alte anti­chi­tăți. 

Pro­iec­tul a fost deja dis­cu­tat cu repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei loca­le, care s‑au decla­rat încân­tați de idee și au pro­mis toa­tă sus­ți­ne­rea de care este nevo­ie pen­tru rea­li­za­rea lui.


Man­ga­lia News, Vineri, 06.03.2015.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele