Luptătorii constănţeni fac primul pas către CN de cadeţi

0
214

luptatorii

În acest week-end, la Com­ple­xul Spor­tiv „Tomis” din stra­da Flămân­da, se va desfă­şu­ra Tur­ne­ul Naţio­nal indi­vi­du­al de veri­fi­ca­re, pen­tru cadeţi, la lup­te gre­co-roma­ne. Con­co­mi­tent, la Târ­gu Jiu, va avea loc tur­ne­ul pen­tru lup­te libe­re. 

Ambe­le tur­nee repre­zin­tă cri­te­ri­ul de cali­fi­ca­re la tur­ne­ul final, care va avea loc în luna mai, la Con­stanţa. Com­pe­ti­ţia va înce­pe sâm­bă­tă, de la ora 9.00 până la ora 13.00, după care de la ora 16.00, la ora 19.00, iar dumi­ni­că, între ore­le 9.00–12.00.

…De la clu­bu­ri­le loca­le, la gre­co-roma­ne, vor con­cu­ra spor­ti­vii de la LPS, CS Farul şi CSS Med­gi­dia, în timp ce, la libe­re, vor mer­ge lup­tă­to­rii de la LPS şi CSS Man­ga­lia.

Prin­tre spor­ti­vii care au şanse la meda­lie la tur­ne­ul final de gre­co-roma­ne, se numă­ră Flo­rin Ghe­or­ghe, Vlă­duţ Popa, Iuli­an Popa, Andrei Maria (toţi de la LPS) şi Răzvan Arnă­ut şi Flo­rin Tiţa, pre­gă­ti­ţi de Gri­go­re Ghe­or­ghe, de la CS Farul.

La libe­re, dele­ga­ţia Con­stanţei va fi for­ma­tă din Cris­ti­na Pin­ti­lie, Maria Rai­cea şi Ele­na San­du (toa­te trei de la LPS), Geor­ge Pâr­vu, Cos­tin Cuco­ran, Andrei Bala­ban, Şte­fan Teo­do­res­cu, Cătă­lin Pâr­vu, Andre­ea Ana şi Ana Maria Bun­duc, toţi de la CSS Man­ga­lia, pre­gă­ti­ţi de Mari­an Oan­cea. 

Mai mult, în cugetliber.ro, 05.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele