Primăria Mangalia angajează consilier juridic

0
287

primaria_mangalia

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­ei con­trac­tu­a­le de con­si­li­er juri­dic, gra­dul debu­tant, din cadrul Com­par­ti­men­tu­lui Apa­ra­tul Per­ma­nent al Con­si­li­u­lui Local Mangalia.

Con­cur­sul va avea loc în data de Mier­curi, 18.02.2015, ora 11:00 – pro­ba scri­să şi în data de Vineri, 20.02.2015, ora 11:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul insti­tu­ţi­ei din Şos.Constanţei, nr.13.

Deta­lii des­pre con­curs, AICI.

MangaliaNews.ro, Joi, 29.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply