Boboteaza şi Sfântul Ioan marchează sfârşitul sărbătorilor dedicate Naşterii Mântuitorului

0
208

MEDIAFAX: Bobo­tea­za sau Bote­zul Dom­nu­lui, săr­bă­toa­rea din 6 ianu­a­rie cunos­cu­tă şi sub denu­mi­ri­le “Ară­ta­rea Dom­nu­lui” sau “Epi­fa­nia” şi ziua Sfân­tu­lui Ioan, din 7 ianu­a­rie, mar­chea­ză sfârşi­tul săr­bă­to­ri­lor dedi­ca­te Naş­te­rii Mân­tu­i­to­ru­lui Iisus Hris­tos.

Bobo­tea­za şi Sfân­tul Ioan mar­chea­ză sfârşi­tul săr­bă­to­ri­lor dedi­ca­te Naş­te­rii Mân­tu­i­to­ru­lui (Ima­gi­ne: Octav Ganea/Mediafax Foto).

Bobo­tea­za face par­te din sui­ta celor 12 săr­bă­tori cre­ş­ti­ne impor­tan­te şi este meni­tă să rea­min­teas­că cele petre­cu­te la apa Ior­da­nu­lui, îna­in­te ca Iisus să păşeas­că în via­ţa publi­că, de ace­ea Bise­ri­ca mai numeş­te Bobo­tea­za şi “Ară­ta­rea Dom­nu­lui”, “Dum­ne­ze­ias­ca Ară­ta­re” sau “Epi­fa­nia”, aceas­tă din urmă denu­mi­re pro­ve­nind din lim­ba grea­că şi înseam­nând “ară­ta­re”, “des­co­pe­ri­re”, “reve­la­re”. De fapt, Bobo­tea­za înseam­nă înno­irea omu­lui cre­ş­tin.

După mer­sul cu Aju­nul de Cră­ciun, cu ura­tul de Anul Nou, copi­ii mer­geau cu “Chi­ra­le­sa” de Bobo­tea­ză, dar în une­le locuri se mai mer­gea cu ura­tul de Sfân­tul Ioan, fiind viza­ţi doar cei care pur­tau nume­le Sfân­tu­lui. La Sfân­tul Ioan se înche­ie săr­bă­to­ri­le de iar­nă, iar oame­nii îşi intră în rit­mul nor­mal al lucru­ri­lor.

În Răsă­rit, până în a doua jumă­ta­te a seco­lu­lui al IV-lea, Naş­te­rea Dom­nu­lui era cin­sti­tă în ace­ea­şi zi cu Bote­zul, la 6 ianu­a­rie.

Bobo­tea­za (6 ianu­a­rie) şi Sfân­tul Ioan (7 ianu­a­rie) aproa­pe că for­mea­ză una şi ace­ea­şi săr­bă­toa­re. Aju­nul, adi­că ziua de 5 ianu­a­rie, este zi de post negru, la fel ca Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui sau Vine­rea Mare dina­in­tea Paş­ti­lor.

Tot în Aju­nul Bobo­te­zei, pre­o­ţii merg la case­le cre­din­cioşi­lor pen­tru a le adu­ce, prin stro­pi­rea cu apă sfinţi­tă, bine­cu­vân­ta­rea Sfin­tei Tre­imi.

Mai mult, pe mediafax.ro, 05.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply