Ședință extraordinară a Consiliului Local Mangalia (Convocator)

0
191

convocator_ședință_extraordinară_17dec2014

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, con­voa­că mem­brii Con­si­li­u­lui Local în ședin­ță extra­or­di­na­ră, mier­curi, 17 decem­brie, ora 15,00, în sala de ședin­țe a Con­si­lu­lui Local, pen­tru dez­ba­te­rea Pro­iec­tu­lui de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­iec­tu­lui de Moder­ni­za­re și Ame­na­ja­re Zona Turis­ti­că Cen­tra­lă din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia (Șosea­ua Con­stan­ței, zona pie­to­na­lă, Pia­ța Repu­bli­cii – Ale­ea Tei­lor, Zona 2 – Pie­to­nal Tei­lor și legă­tu­ra Pia­ța Repu­bli­cii – Pla­jă).

Ini­ția­tor — Pri­mar.

16.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele