La Mangalia, are loc lansarea primei reviste BD dedicată în exclusivitate poveştilor din istoria străveche a poporului român

0
213

afis-revistaBD

Legen­de­le Daci­lor” este o revis­tă pen­tru iubi­to­rii BD dar şi pen­tru cei care vor să pătrun­da în mis­te­re­le îna­in­ta­şi­lor noş­tri, să cunoas­că magia locu­ri­lor pe unde a tre­cut Zal­mo­xis, peş­te­ri­le unde s‑a rugat Dece­neu şi munţii în care au lup­tat regii Daci­ei.

În pri­mul număr al revis­tei ne vom întâl­ni cu DURAS, per­so­na­jul din poves­tea ilus­tra­tă de Gabriel Tora, text Daniel Roxin. A doua poves­te a revis­tei este LEGENDA LUI ZALMOXIS, ilus­tra­tă de Mihai Ionuţ Grăj­dea­nu, text Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.

Revis­ta îi invi­tă pe citi­tori şi la o serie de con­cur­suri cu pre­mii, anu­nţuri şi reco­man­dări uti­le. Nu vor  lip­si nici sur­pri­ze­le, mici cado­uri pe care copi­ii le vor pri­mi oda­tă cu achi­zi­ţio­na­rea revis­tei.

Oda­tă cu lan­sa­rea revis­tei, se va lan­sa şi site-ul http://www.micul-dac.ro,  locul de întâl­ni­re al tutu­ror pasio­na­ţi­lor de mito­lo­gia daci­că …..de la mic, la mare!

Vă dorim o călă­to­rie plă­cu­tă în lumea Legen­de­lor Daci­ce!

daniel_roxin

 Scri­i­to­rul DANIEL ROXIN, ală­tu­ri de arti­ş­tii Mihai Ionuţ Grăj­dea­nu şi Gabriel Tora, vă invi­tă la două eve­ni­men­te de lan­sa­re a revis­tei LEGENDELE DACILOR. Cu aceas­tă oca­zie, scri­i­to­rul va lan­sa şi cel mai proas­păt volum al său ISTORIA GETO DACILOR, un volum de poveşti, ilus­tra­te, pen­tru copii. La Târ­go­vi­ş­te va fi lan­sa­tă şi car­tea ilus­tra­tă pen­tru copii “BUREBISTA”, autor Vasi­le Lupa­şc.

MANGALIA — Joi, 18 decembrie, ora 17:30, la Librăria Bookstore&Tea,

TÂRGOVIŞTE – Vineri, 19 DECEMBRIE, ORA 17:40 la ERIS LIBRĂRIE.

MangaliaNews.ro, Marți, 16 dec.2014.

Sur­sa: Fb.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele