COD ROȘU de ninsori și viscol pentru județele Buzău, Vrancea și Brăila

0
155
Booking.com

codrosuninsorisiviscole

Ca urma­re a emi­te­rii CODULUI ROȘU de nin­sori și viscol pen­tru jude­țe­le Buzău, Vran­cea și Brăi­la, Com­pa­nia Națio­na­lă de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia, reco­man­dă par­ti­ci­pan­ți­i­lor la tra­fic să evi­te tranzi­ta­rea și/sau depla­sa­rea către loca­ții afla­te în jude­țe­le ce sunt sub inci­den­ța Codu­lui Roșu, pre­cum și în jude­țe­le limi­tro­fe celor afla­te sub aten­țio­na­rea mete­o­ro­lo­gi­că men­țio­na­tă.

CNADNR SA reco­man­dă tutu­ror par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic să por­neas­că la drum doar cu auto­tu­ris­me echi­pa­te cu pne­uri de iar­nă, săcu­leţ cu mate­ri­al anti­de­ra­pant şi lopa­tă, să aibă o con­du­i­tă pre­ven­ti­vă în tra­fic, să nu brus­che­ze comen­zi­le auto­ve­hi­cu­le­lor, să folo­seas­că cât mai mult frâ­na de motor şi să evi­te depă­şi­ri­le aco­lo unde nu exis­tă sufi­cient spa­ţiu şi sufi­cien­tă vizi­bi­li­ta­te pen­tru a fi exe­cu­ta­te în con­di­ţii de maxi­mă sigu­ranţă.

Par­ti­ci­panţii la tra­fic pot fur­ni­za şi obţi­ne infor­ma­ţii des­pre sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le şi autos­trăzi la Dis­pe­ce­ra­tul Coman­damen­tu­lui Cen­tral de Iar­nă, la nume­re­le de tele­fon 021/9360, TEL VERDE 0800.80.9360 sau de pe pagi­na de web a Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia SA www.cnadnr.ro.

CNADNR, Luni, 29.12.2014.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele