Florin Răican la “O zi de poveste”

4
650

florin-raican

Flo­rin Răi­can, des­pre jus­ti­ție, des­pre avo­cați, des­pre pro­ce­se, des­pre fil­me, des­pre via­ță…

Flo­rin Răi­can la “O zi de poves­te”,

Cu Anca Vlă­des­cu, Mangalia.Tv.

http://www.youtube.com/watch?v=i4bwnM64cu0

Foto-Video: Mangalia.Tv.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

 1. Pro­ble­ma­ti­ca con­trac­te­lor de cre­dit in franci elve­ti­eni emi­se de Vol­k­s­bank este inca actu­a­la. Pro­ba­bil va fi actu­a­la inca o buna buca­ta de vre­me! Feli­ci­tari tutu­ror ace­lo­ra care nu s‑au lasat cal­cati in picioa­re de catre banci si feli­ci­tari avo­ca­ti­lor care pot sa lup­te cu aces­te banci !

 2. Ce ono­ra­riu tre­bu­ie achi­tat avo­ca­tu­lui pen­tru a da Vol­k­s­bank in jude­ca­ta? Ce alte taxe tre­bu­iesc pla­ti­te ? As vrea sa incep un pro­ces dar nu cunosc aces­te infor­ma­tii.

  • Buna ziua, sti­ma­te dom­nu­le Paul.
   L‑am con­tac­tat pe dom­nul avo­cat Flo­rin Răi­can și ne‑a comu­ni­cat urmă­toa­re­le:
   Ono­ra­ri­ul este în sumă fixă: 1.500 lei, pen­tru fond și apel, iar taxa de tim­bru nu se plă­teș­te.
   Deta­lii, pe tel. de con­tact: 0748.881.111.
   Suc­ces! Astep­tam ves­ti de la dvs.!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele