Azi incepe Ramazan Bayram. Ce fac musulmanii si ce obiceiuri tin cu strasnicie

0
136

ramazan-bayram

Rama­zan Bayram-ul se săr­bă­to­reş­te la fina­lul unei luni de post, de pri­me­ni­re spi­ri­tu­a­lă, timp în care Cora­nul a fost o lec­tu­ră zil­ni­că obli­ga­to­rie şi în care au avut loc slu­j­be spe­ci­fi­ce lunii sfin­te din calen­da­rul isla­mic: Luna Rama­zan.

În cele 30 de zile de post şi rugă­ciu­ne tur­cii şi tăta­rii au pos­tit de la răsă­ri­tul şi până la apu­sul soa­re­lui. Cum mar­chea­ză, însă, musul­ma­nii aceas­tă săr­bă­toa­re sfân­tă, ce obi­ce­iuri au, căror tra­di­ţii le-au rămas fideli?

Aşa cum se obi­ş­nu­ieş­te, îna­in­te de debu­tul aces­tui eve­ni­ment spi­ri­tu­al, deci îna­in­te de a săr­bă­tori, musul­ma­nii îi come­mo­rea­ză pe cei care au tre­cut în nefi­inţă, potri­vit tra­di­ţi­ei. Con­cret, după slu­j­ba de la gea­mie, băr­ba­ţii musul­mani merg la cimi­tir, aco­lo unde citesc la mor­min­te­le celor pe care i‑au pier­dut.

Ulte­ri­or, ei încep să-şi vizi­te­ze pri­e­te­nii şi rude­le, în spe­cial pe bătrâ­nii din neam, căro­ra le săru­tă mâna, aşa cum spu­ne obi­ce­iul. În toa­te cele trei zile, atât cât ţine săr­bă­toa­rea, aces­te vizi­te care au loc, con­form tra­di­ţi­ei, sunt carac­te­ri­za­te de mese îmbe­lşu­ga­te, la care sunt ser­vi­te mân­că­ru­ri­le tra­di­ţio­na­le, dar mai ales dul­ciuri şi, bine­înţe­les, nelip­si­te­le bacla­va­le, a căror reţe­tă s‑a trans­mis din gene­ra­ţie în gene­ra­ţie.

Arti­co­lul com­plet, aici: http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/azi-incepe-ramazan-bayram-ce-fac-musulmanii-si-ce-obiceiuri-tin-cu-strasnicie-504588.html

Rama­zan Bayram Kayrli Bol­sin“ „Rama­zan Bayram Hayır­lı Ve Műba­rek Olsun“ — Bayram feri­cit!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele