Hai Acasă! 2014

0
384

Liga Stu­den­ți­lor Români din Stră­i­nă­ta­te este în pli­nă pre­gă­ti­re a celei de‑a tre­ia edi­ții a eve­ni­men­tu­lui de cari­e­re „Hai Aca­să!”.

Hai Aca­să!” este un eve­ni­ment ce pune față în față com­pa­nii de renu­me din Româ­nia și per­soa­ne cu expe­rien­ță de stu­diu în stră­i­nă­ta­te. La acest eve­ni­ment com­pa­ni­i­le se pre­zin­tă cu ofer­te de job-uri si intern­ship-uri dedi­ca­te spe­cial stu­den­ți­lor și absol­ven­ți­lor cu stu­dii pes­te hota­re. În acest sens, “Hai Aca­să!” ofe­ră acces la o resur­să uma­nă vita­lă pen­tru țara noas­tră și pro­mo­vea­ză ofer­te pro­fe­sio­na­le atrac­ti­ve din par­tea celor mai impor­tanți anga­ja­tori din România.

Hai Aca­să!” se des­fă­șoa­ră în data de Vineri, 20 iunie, la sedi­ul Insti­tu­tu­lui Ban­car Român (Stra­da Negru Vodă 3, Bucu­rești). Intra­rea la eve­ni­ment se face până la ora 10:00 când se va face des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a edi­ți­ei de anul acesta.

Pen­tru înscri­eri, acce­sați link-ul:

http://el360.ro/eventlink/index.php/login/lsr_register/

Ca și anul tre­cut, “Hai Aca­să!” se va des­fă­șu­ra în par­te­ne­ri­at cu EventLink360.

Mangalianews.ro, 13.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply