O ZI BUNĂ, cu OZZY MENABIT!” — Artă culinară sănătoasă

0
368

Dragi pri­e­te­ni, ne bucu­ră fap­tul că Ozzy Mena­bit, man­ga­li­a­nul nos­tru, a accep­tat să ne împăr­tă­șeas­că din expe­rien­ța sa în gas­tro­no­mie, în arta de a pre­pa­ra mân­că­ruri gus­to­a­se și sănă­toa­se, care ara­tă minu­nat, de “îți vine să le mănânci cu ochii”, așa cum se zice în popor… 

Vom publi­ca în seri­al sfa­turi sănă­toa­se, rețe­te și meniuri, de la micul dejun până la cină, inclu­siv mese fes­ti­ve, oca­zii deo­se­bi­te, așa cum le vede Ozzy, un Artist într-ale fru­mo­su­lui și bunu­lui gust gastronomic.

Iată ce doreș­te Ozzy să trans­mi­tă pen­tru înce­put tutu­ror celor care lucrea­ză în indus­tria turis­mu­lui românesc:

Dra­gii mei concetățeni,

sau busi­ne­ss­mens care doriți pro­fit din turism,

Mai ter­mi­nați cu comunismele!

Exis­ta o peri­oa­dă în care era de ajuns să dai de man­ca­re, mai ales atunci când nu prea se găsea… Au tre­cut 25 de ani de atunci și micul dejun se ser­veș­te la fel, în res­ta­u­ran­te­le de hotel…

Turis­tul doreș­te să se sim­tă în vacan­ță, micul dejun obiș­nu­it astăzi la hote­lul româ­nesc este ca o depla­sa­re la fri­gi­de­rul meu de aca­să. Brân­ză, caș­ca­val, roșii, omle­tă, cremwurști, gem, unt,…

O fi greu, oare, să le tai și să le pui pe pla­to­uri pen­tru bufet?

Ce ar fi să gătiți și micul dejun ast­fel încât, la seju­rul său, turis­tul să ada­u­ge încă o amin­ti­re plăcută?

Apoi…, din ce aveți de gând să faceți pro­fit? Lăsând turis­tul să-și umple far­fu­ria cu pro­du­se scum­pe la kilo­gram, pe care ori­cum nu le poa­te mân­ca pe toa­te și sunt pier­du­te…, cum de vă mai aștep­tați la profit?

Și, încă un sfat: CONSULTAȚI UN NUTRIȚIONIST!

Apoi: Eli­mi­nați meze­lu­ri­le cu otrăvuri!

Stu­di­ați micul dejun din alte țări. Adă­u­gați sala­te si fruc­te. Vara sunt ieftine.

Si, cel mai impor­tant, faceți din micul dejun un spectacol!

Oas­pe­ții voș­tri (cli­en­ții) vor fi des­tinși la masă, savu­rând buca­te­le, nu ca acum, gră­biți să înfu­le­ce și să ple­ce… Mese­le ală­tu­ra­te, cu oameni des­tinși, trans­mit o atmosfe­ră plă­cu­tă, de vacan­ță. Sen­ti­men­tul va fi că seju­rul își meri­tă banii.

Hmm…, și totul poa­te ple­ca de la un ou… Dar, poa­te schim­ba turis­mul româ­nesc în bine!

Pri­viți:

Sur­sa video: http://youtu.be/JbAQgJF3d7E.

Poftă bună, cu Ozzy Menabit!

MangaliaNews.ro, 05.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply