Ne omoară cu bună ştiinţă!

0
214

Adevarul.ro: Indus­tria ali­men­ta­ră — otra­va admi­nis­tra­tă popu­la­ţi­ei de dra­gul pro­fi­tu­lui.

Auzim de tot mai mul­te cazuri de can­cer în jurul nos­tru, iar bolii aces­te­ia îi cad vic­ti­me inclu­siv oameni care au dus o via­ţă cum­pă­ta­tă şi s‑au ţinut depar­te de tut­un sau de alco­ol. Te întrebi de unde. Unul din­tre răs­pun­suri se află în otra­va nevă­zu­tă care ne este băga­tă în hra­nă.

Te fereşti să mănânci car­ne de porc, pen­tru că ştii că nu e bună pen­tru coles­te­rol. Ţi se reco­man­dă pui­ul, că e mai sănă­tos. Dar pui­ul, pen­tru a cre­ş­te pe repe­de-nain­te, să fie bun de sacri­fi­cat după 40 de zile (ceea ce în bătă­tu­ra ţăra­nu­lui se întâm­plă în câte­va luni), e îndo­pat cu hor­moni şi cu tot felul de chi­mi­ca­le. Dai copi­lu­lui să mănân­ce piept de pui, că e slab şi bun, dar, din cau­za hor­mo­ni­lor estro­geni, feti­ţe­lor le apa­re men­stru­a­ţia cu câţi­va ani mai devre­me şi sunt expu­se ris­cu­lui de can­cer ute­rin, iar băieţii se con­frun­tă cu ris­cul de can­cer mamar. Te gân­deşti că mai sănă­toa­să e, totu­şi, car­nea de peş­te.

Numai că peş­tii mari (ton, cod) reţin meta­le­le gre­le (plumb, mer­cur, cad­miu etc.), pro­ve­ni­te de la polu­a­re, iar aces­tea, ajun­se în cor­pul nos­tru, se acu­mu­lea­ză în rinichi, ficat, oase, cre­ier şi duc la ine­vi­ta­bi­lul can­cer. Peş­tii din cres­că­to­rii sunt şi mai peri­cu­loşi. Pan­ga­si­u­sul e con­si­de­rat o ade­vă­ra­tă otra­vă. Zici că e sănă­tos să mănânci somon, că are Ome­ga 3? Somo­nul de cres­că­to­rie, cel care se găseş­te de obi­cei în maga­zin, e chiar boa­lă cura­tă şi medi­cii sfă­tu­iesc feme­i­le gra­vi­de să se ţină depar­te de aşa ceva, aşa cum le sfă­tu­iesc să nu fumeze. În car­nea de somon de cres­că­to­rie ai par­te de pes­ti­ci­de, de mer­cur, de dio­xi­nă, inclu­siv de colo­rant (căci i se admi­nis­trea­ză colo­rant în hra­nă, să se obţi­nă car­nea roz).

Vrei să evi­ţi aces­te peri­co­le şi te gân­deşti la o ali­men­ta­ţie vege­ta­ri­a­nă? Nu ai rezol­vat nimic. În afa­ră de orga­nis­me modi­fi­ca­te gene­tic, dai de pes­ti­ci­de sau de îngră­şă­min­te chi­mi­ce. Ţi se spu­ne că e bine să mănânci cât mai mul­tă ver­dea­ţă? Toc­mai în frun­ză plan­ta îşi face sto­curi din azo­ta­ţii, nitra­ţii sau nitri­ţii cu care o ali­men­tea­ză agri­cul­to­rii, pen­tru pro­du­se mari şi ară­toa­se, pen­tru recol­te record.

Cites­te mai mult: adev.ro/n57onp

Un arti­col de Cezar Paul-Bades­cu, 7 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele